Акредитовані спеціальності та освітні програми кафедри хімічнохї інженерії та екології

І (бакалаврський) рівень

101 Екологія - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

161 Хімічні технології та інженерія - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

ІІ (магістерський) рівень

101 Екологіятермін дії сертифікату до 01.07.2021 р.

161 Хімічні технології та інженерія - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

У 2020-2021 навчальному році проводиться акредитація освітньої програми Екологія за спеціальністю 101 "Екологія" за другим (магістерським) рівнем

У 2021 році проводиться акредитація освітньо-наукової програми Хімічні технології та інженерія за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" за третім рівнем (доктор філософії)