Спеціалізована вчена рада К 29.051.08

 
Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Моніторингу навколишнього середовища та прикладних екологічних досліджень»

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Моніторингу навколишнього середовища та прикладних екологічних досліджень» є структурним підрозділом Науково-дослідної частини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та структурним навчально-науковим підрозділом факультетів «Інженерії» та «Інформаційних технологій та електроніки». Лабораторія створена на базі кафедр «Хімічної інженерії та екології» факультету «Інженерії» та «Комп’ютерних наук та інженерії» факультету «Інформаційних технологій та електроніки».

Метою діяльності Лабораторії є здійснення аналітичної, наукової, освітньої та просвітницької діяльності, об’єднання науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти у сфері організації, проведення і поширення результатів екологічних досліджень в контексті сталого розвитку. Лабораторія сприяє поєднанню наукової та аналітичної роботи, впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес та практичну діяльність.

Діяльність Лаболраторії спрямована на залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти університету до проведення досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності, що забезпечує виконання Стратегії розвитку СНУ ім. В.Даля до 2030 р., досягнення стратегічних цілей у відповідності до стратегічних напрямів:

 • напрям «Удосконалення змісту освіти та технологій навчання, управління освітніми програмами», захід 2.2. «Формування високого рівня інформаційної відкритості й інтеграції в міжнародну систему науки й освіти на підставі розвитку наукових комунікацій» з метою розвитку матеріально-технічної бази проведення НДДКР.
 • напрям «Організація науково-навчального процесу на базі передових вітчизняних та світових досягнень з ефективним використанням наукового, науково-педагогічного та науково-технічного потенціалу», захід 1.3. «Розроблення та впровадження у навчальний процес новітніх інтегрованих технологій, методик, технічних та інформаційно- комунікативних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень» з метою опрацювання та впровадження у навчальний процес новітніх інтегрованих технологій, технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень.

Основні напрями діяльності Лабораторії:

 • моніторинг навколишнього природного середовища;
 • збереження та відтворення природних ресурсів, біологічного різноманіття тощо;
 • розробка та впровадження новітніх природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій;
 • розробка інформаційно-аналітичної системи щодо стану навколишнього природного середовища;
 • моделювання та прогнозування в галузі природоохоронної діяльності.

Основними завданнями наукової діяльності Лабораторії є:

 • сприяння розвитку процесів балансування екологічних, соціальних та економічних аспектів людської діяльності в Луганській області
 • проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки і виконання прикладних розробок за напрямами наукової діяльності;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і здобувачів вищої освіти, залучення їх до діючих наукових шкіл;
 • участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань з збереження стану екосистем та проведення соціально-економічних перетворень.

До практичних та аналітичних досліджень в рамках діяльності Лабораторії разом із здобувачами вищої освіти залучаються провідні фахівці за напрямами екологія та інформаційні технології: д.т.н., професор Суворін Олександр Вікторовичд.т.н., професор Рязанцев Олександр Іванович, к.т.н., доцент Барбарук Віктор Миколайович, к.б.н., доцент Блінова Наталія Костянтинівна, к.т.н., доцент Кравченко Інна Василівнак.т.н., доцент Ожередова Марина Анатоліївнак.геол.н., доцент Мохонько Вікторія Іванівнак.т.н., доцент Зубцов Євген Іванович, к.геол.н., доцент Лисиця Вікторія Євгенівна.

В рамках діяльності Лабораторії здобувачі вищої освіти проводять наукові дослідження за результатами яких публікуються наукові праці (тези конференцій, наукові статті), виконуються курсові та випускні роботи, звіти з практик. Також проводяться роботи з моніторингу стану компонентів навколишнього середовища.

DSCN2964.jpg IMG-05cfbc4ba29430ed12aa5473cf4a7f25-V.jpg IMG_20210405_111915.jpg IMG_20210405_112526.jpg IMG_20210405_112945.jpg IMG_20210405_132047.jpg IMG_20210405_132308.jpg 3.jpg IMG_0576.jpg P7060040_2.JPG P7100150.JPG