Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

Освітньо-наукова програма «Хімічні технології та інженерія»

Офіційні документи

Освітня програма

Навчальний план

Звіт про самооцінювання

Силабуси навчальних дисциплін

Результати опитувань

Відгуки роботодавців

Архів

Матеріали щодо акредитації ОП

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 
ЗВІТ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ
 
СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
 
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ
 
ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ
 
АРХІВ