Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

Освітньо-наукова програма «Хімічні технології та інженерія»

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Проектна група освітньої діяльності

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

 

Глікіна Ірина Маратівна, професор кафедри хімічної інженерії та екології

Целіщев Олексій Борисович, професор кафедри хімічної інженерії та екології

Римар Тетяна Ернстівна, доцент кафедри хімічної інженерії та екології

Кудрявцев Сергій Олександрович, доцент кафедри хімічної інженерії та екології

 

 

 

 

 

 

 

 

Група забезпечення освітньої програми

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Контингент студентів III рівень – доктор філософії (pHD)

 

Глікіна Ірина Маратівна, професор кафедри хімічної інженерії та екології

Целіщев Олексій Борисович, професор кафедри хімічної інженерії та екології

Римар Тетяна Ернстівна, доцент кафедри хімічної інженерії та екології

Кудрявцев Сергій Олександрович, доцент кафедри хімічної інженерії та екології

Шаповалова Ірина Миколаївна, доцент кафедри хімічної інженерії та екології

Глікін Марат  Аронович, Професор кафедри хімічної інженерії та екології

Смоліна Ольга Олегівна, професор кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності

Зеленов Євгеній Анатолійович, професор кафедри педагогіки

Крсек Ольга Євгенівна, завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації

Сафонова Світлана Олександрівна, доцент кафедри комп'ютерних наук та інженерії

Бірюков Олег Володимирович, доцент кафедри економіки і підприємництва