Кафедра фармації, виробництва та технологій

 

Кафедра фармації, виробництва та технологій одна з молодих та перспективних технічних кафедр університету, яка утворилась на базі кафедри хімії та охорони праці, однак вона поєднує історію і досвід вчених кафедр Донбаського державного технічного університету  та Інституту хімічних технологій СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне). Кафедра пройшла тривалий шлях свого становлення, динамічно розвивалася всі роки свого існування і активно працює сьогодні.

 

Кафедра фармації, виробництва та технологій

здійснює підготовку за спеціальностями:

за першим освітньо-професійним рівнем – бакалавр: 

184 "Гірництво", 226 "Фармація, промислова фармація".

за другим освітньо-професійним рівнем – магістр:

184 "Гірництво" – за освітньою програмою "Гірництво".

за третім освітньо-науковим рівнем – доктор філософії: 

184 "Гірництво", 263 "Цивільна безпека".

 

 

 

 

 

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист, загальна і нерганічна хімія, фармацевтична ботаніка, фізична і колоїдна хімія, технологія фармацевтичних препаратів, загальна біохімія і молекулярна біологія, фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармакологія та основи токсикології, аналітична хімія та основи фармацевтичного аналіз, устаткування та основи проектування фармацевтичних виробництв, основи гірничого виробництва, геологія, матеріали конструкцій шахтних споруд, фізика і хімія гірських порід, руйнування гірських порід вибухом, спорудження гірничих виробок, маркшейдерська справа, технологія підземної розробки родовищ корисних копалин, технологія видобутку твердих корисних копалин, руднична аерологія, екологічна безпека проведення гірничих робіт, техніко-економічний аналіз підприємств видобувної промисловості, основи проектування гірничих підприємств тощо.

  ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

І (бакалаврський) рівень

184 "Гірництво"

226 "Фармація, промислова фармація"

ІІ (магістерський) рівень

184 "Гірництво"

ІІІ (освітньо-науковий) рівень

184 "Гірництво"

263 "Цивільна безпека"

 

 

 

 

No items available