Документи освітньої програми 071 "Облік і оподаткування".

Перший рівень вищої освіти - бакалавр.

 

Відомості про самооцінювання

Загальні відомості