Галузь знань - 07«Управління та адміністрування»
Спеціальність - 071«Облік і оподаткування»
Другий рівень вищої освіти - магістр.