Історія кафедри «Облік і оподаткування»

Підготовка фахівців з бухгалтерського обліку почалася у тоді ще Ворошиловградському машинобудівному інституті у 1972 році. Згідно Наказу Мінвузу УРСР №585 від 08.09.1972 року була створена кафедра «Бухгалтерського обліку і статистики». Організатором та натхненником невеликого колективу викладачів стала кандидат економічних наук Житна Інна Павлівна.

Викладачі перших років роботи кафедри – Харківська Лариса Володимирівна, Іванчук Римма Миколаївна, Махно Степан Тихонович, Запсельський Валерій Яніславович, Костирко Лідія Андріївна. З шести викладачів ступені кандидата наук мали Житна І.П. та Запсельський В.Я.

Перший поток студентів був переведений із Стахановської філії Комунарського горно-металургійного інституту на другий курс. Навчання студентів велося на денній та заочній формах навчання.

У 1973 році завдяки зусиллям та ентузіазму колективу кафедри, був створений та оснащений обчислюваною технікою кабінет з обліку і статистики. В тому ж році пройшов перший прийом абітурієнтів на спеціальність «Бухгалтерський облік і статистика» на денну, вечірню та заочну форми навчання. Перший випуск фахівців – економістів з бухгалтерського обліку відбувся у 1975 році – 76 осіб денної форми навчання та 58 – заочної.

За 47 років свого існування кафедра п’ять разів змінювала свою назву, зі складу кафедри виокремлювалися кафедри «Фінанси», «Економетрія та соціально-економічна статистика», «Контроль і аудит». У 2012 році шляхом злиття кафедр «Облік і аналіз господарської діяльності» та «Контроль і аудит» була утворена кафедра «Облік і аудит», яка з 2016 року має назву «Облік і оподаткування».

З дати заснування і до 2012 року очолювала кафедру Житна Інна Павлівна - доктор економічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний громадянин м. Луганськ.

З 2012 по 2016 роки завідувачем кафедри була Чиж Віра Іванівна – доктор економічних наук, професор, дійсний член Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва, нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України» та Почесною грамотою та медаллю «За заслуги перед Луганщиною».

З 2016 року і по теперішній час завідувач кафедри – Клюс Юлія Ігорівна – доктор економічних наук, професор.

Значний вклад у розвиток кафедри у різні роки внесли такі викладачі, як Пінчук Анастасія Трохимівна, Гуторова Галина Олександрівна, Нескреба Анатолій Митрофанович, Заец Олексій Васильович, Запсельський Валерій Яніславович, Тітова Тетяна Іванівна, Губаревич Ніна Павлівна, Рудецька Надія Анатоліївна, Костирко Лідія Андріївна, Ковшарь Алла Іванівна, Водолазова Валентина Олександрівна, Куцурубова Зінаїда Іванівна, Ларікова Людмила Федорівна.

Зараз у складі викладачів кафедри працюють: професор Клюс Юлія Ігорівна, доценти Васюренко Лариса Валентинівна, Кушал Ірина Миколаївна, Манухіна Марта Юріївна, Мельнік Марина Анатоліївна, Поповиченко Ганна Сергіївна, Пчелинська Ганна Володимирівна, Серікова Ольга Миколаївна, Тацій Інна Валеріївна. П’ять з дев’яти викладачів – це випускники кафедри.

Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють на великих підприємствах Луганської області, займають високі керівні посади в державних установах та комерційних підприємствах України та за кордоном.

Серед них – Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати України (м. Київ), Разумцев Володимир Володимирович – Начальник Головного управління Держгеокадастру у Луганскій області (м. Сєвєродонецьк), Михайличенко Олена Володимирівна – керівник з питань корпоративного бізнесу департаменту корпоративних продуктів, партнерства та продажів Райффайзен Банку Аваль (м. Київ), Самойленко Олександр Григорович – Головний спеціаліст Департаменту фінансового контролю та аудиту КМДА (м. Київ).

Підвищення наукової та педагогічної кваліфікації забезпечується на кафедрі через аспірантуру, яка була відкрита з 1983 року та докторантуру, яка була відкрита з 1995 року. За всі роки існування аспірантуру при кафедрі закінчили понад 40 осіб, більшість з яких успішно захистили дисертації.

Поряд з навчальним процесом на кафедрі всі роки проводилася і науково-дослідна робота, виконувалися дослідження за держбюджетною та господарсько-договірною тематикою. Наукові дослідження ведуться за напрямками в межах тематики: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком суб’єктів господарювання регіону в умовах становлення глобальних ринків». Тематика наукових досліджень відповідає профілю підготовки фахівців кафедри і спрямована на рішення соціально-економічних проблем розвитку регіону.

Місія наукової школи, створеної на кафедрі, складається в зміцненні національної системи підготовки бухгалтерів. Стратегією наукової школи є формування інтелектуальної еліти нації.

Результати наукових досліджень покладено в основу підготовки дисертаційних досліджень, наукових публікацій, навчально-методичних посібників. За результатами досліджень опубліковані статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. Під керівництвом завідувача кафедри професора Клюс Ю.І. в останні роки були видані: навчальний посібник «Внутрішньогосподарський контроль» та монографія «Корпоративна стратегія управління інноваціями: формування та розвиток».

Викладачі і студенти – постійні учасники багатьох національних і зарубіжних науково-практичних конференцій з економічних проблем.

В даний час до фахівців з бухгалтерського обліку пред’являються особливі вимоги, цінність яких визначається не стільки точним дотриманням інструкцій і положень, скільки умінням швидко і безпомилково орієнтуватися в господарській обстановці, розуміти ринкову ситуацію і її тенденції, своєчасно пропонувати керівництву продумані рекомендації для ухвалення управлінських рішень. Формування такого світогляду фахівців здійснює кафедра «Облік і оподаткування».

За час свого існування кафедра пройшла гідний шлях, визначила для себе нові горизонти й перспективи діяльності в досягненні європейських і світових стандартів освіти.