Двічі клацніть, щоб редагувати
Тацьніть для редагування

Клюс Юлія Ігорівна

 

Контакти

+380505610453

klius@snu.edu.uadocentklus@gmail.com 

Науковий ступінь

Доктор економічних наук (2017)

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності)

Вчене звання

Професор кафедри обліку і оподаткування

 

Посада

Завідувач кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Обліково-аналітичне забезпечення розвитку регіону, корпоративне управління інноваціями промислових підприємств

Google-scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=M9EB_78AAAAJ

ORCID

0000-0002-1841-2578

Web of Science ResearcherID

AAE-3085-2020

ScopusAuthor ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215912990 

Освіта

2003 – Магістр з обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

Досвід роботи

2017 – по теперішній час – Завідувачка кафедри обліку і оподаткування, СНУ ім. В. Даля

2016 – 2017 – Виконуюча обов’язки завідувачки кафедри обліку і оподаткування СНУ ім. В. Даля

2012 – 2016 – Доцент, кафедра обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

2011 – 2012 – Доцент, кафедра контролю і аудиту, СНУ ім. В. Даля

2010 – 2011 – Старший викладач, кафедра контролю і аудиту, СНУ ім. В. Даля

2006 – 2010 – Асистент, кафедра контролю і аудиту, СНУ ім. В. Даля

Основні курси, що викладає 

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті, Управлінський облік, Стратегічний управлінський облік, контроль і аналіз; Державний фінансовий контроль; Бухгалтерський облік в управлінні підприємством; Організація і методика аудиту, Управлінський контроль; Внутрішньогосподарський контроль

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2022 – International intership «Soft skills development in teaching professional training» organized by Foundation IIASC and West Finland College, Huittinen

2022 – Навчання у ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» за програмою професійного розвитку «Емоційний інтелект – системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача»

2020 – Курс «Профессиональный налоговый советник» Сертификация IAPBE

2019 – Стажування в Університеті імені Миколаса Ромериса (м. Вільнюс); участь у міжнародній конференції «Международная безопасность в свете современных глобальных вызовов»

Співпраця з установами,  підприємствами, організаціями

Участь у проведенні досліджень для розробки обліково-аналітичного забезпечення на промислових підприємствах Луганської області

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»

Володіння 
іноземними мовами

Англійська мова (сертифікат В2 № UA000031EN0001567)

Інша діяльність

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 СНУ ім. В. Даля

Член спеціалізованої вченої ради Д 73.052.02 ЧДТУ

Експерт НАЗЯВО зі спеціальності 071

Член Луганського відділення Громадської організації «Спілка економістів України»

Член Громадського об’єднання «Жіноча ініціатива»

Голова Методичної Ради ННІЕУ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Координатор студентського професійного об’єднання Клуб «Дебет-Кредит»

Тренінгова діяльність
проведення тренінгів і семінарів, надання консультаційних послуг для податкових органів, бізнесу, громадських організацій, приватних осіб

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. The legal fundamentals for the sustainable development of the industrial enterprises while the introduction of the innovative functional units / Arsentieva, O., Klius, Y. European Journal of Sustainable Development, 2020, 9(2), P. 451-466, 451.

2. Adherence to legal culture as a component of the regional industrial enterprises’ corporate innovation management while ensuring their sustainable development / Klius, Y., Kotova, L., Ivchuk, Y., Skupinskyi, O. European Journal of Sustainable Development, 2020, 9(2), P. 431-440, 431

3. Industrial enterprise tax transaction costs planning using digital tools / Kudrina, O., Shpileva, V., Klius, Y., Esmanov, O., Semenikhina, O. TEM Journal, 2020, 9(2), P. 619-624

4. Development of a Calculation Basis for the Goals and Objectives of Innovation Management at Industrial Enterprises in the Context of Post-Conflict Transformation / Klius, Y., Ivchenko, Y., Rozmyslov, A., & Fatalov, V. European Journal of Sustainable Development, 2021, 10(1), P. 684

5. Development of the integrated innovation management approch at industrial enterprises in post conflict transformation / Klius, Y., Ivchenko, Y., Ivchenko, Yu., Manukhina, M., Melnik M. Scientific Bulletin of National Mining University. №2. P. 198-207.

2) Публікації – фахові видання

1. Determining the prerequisites for managing the tax potential of industrial enterprises / Yuliia Klius, Nikitiuk Oksana, Mohamed Saad Hussein Ibrahim // Бізнес-Навігатор. 2021. № 5(66)21. С. 22-29.

2. Аналіз формування корпоративної бази інновацій на промисловому підприємстві / Клюс Ю.І., Никитюк О.В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2020. – 6(262). С. 38-43.

3. Дослідження національної системи венчурного інвестування / Клюс Ю.І., Фаталов В.В. // Бізнес-Навігатор. 2021. № 1(62)21. С. 66-71.

4. Порівняльний аналіз ризиків інноваційної діяльності в постконфліктних умовах Луганської та Донецької областей та на території інших областей України / Клюс Ю.І., Лєонов О.О. // Бізнес-Навігатор. 2020. № 5(61)20. С. 64-71.

5. Клюс Ю.І. Роль кластерізаційного підходу у формуванні системи принципів управління інноваціями на промислових підприємствах регіону / Ю.І. Клюс // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2020. – № 2(258). – С. 28-33.

6. Оцінка ефективності внутрішнього контролю промислових підприємств / Клюс Ю.І., Іжболдіна А.В. // Науково-практичний журнал з економічних наук «Науковий погляд: економіка та управління» (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»). Університет митної справи та фінансів м. Дніпро. – Випуск. № 3 (69) – 2020. – С. 52-58.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Корпоративна стратегія управління інноваціями: формування та розвиток : [монографія] / Юлія Ігорівна Клюс. — Лисичанськ: «КИТ-Л», 2015. — 356 с.

2. Внутрішньогосподарський контроль : [навч. посібник] / Л.А. Костирко, Ю.І. Клюс, І.М. Кушал, М.Ю. Манухіна, О.М. Розмислов. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 320 с.

3. Аналіз господарської діяльності : [навч. посібник] / Ю.І. Клюс, М.А. Мельнік, Г.В. Пчелинська, І.В. Тацій. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. 485 с.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний управлінський облік, контроль і аналіз» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 15 с.

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 20 с.

3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 30 с.

4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Державний фінансовий контроль 1» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 23 с.

5. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Моделі  і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 15 с.