Кушал Ірина Миколаївна

 

Контакти

+38050934150

kushal@snu.edu.ua

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2013)

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання

Доцент кафедри обліку і оподаткування

 

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Прийняття стратегічних рішень, оподаткування, податкова політика

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=AWRDDUoAAAAJ

ORCID

0000-0002-5138-4994

Web of Science ResearcherID

ААЕ-7554-2020

ScopusAuthor ID

 

Освіта

2000 – Магістр з фінансів, Східноукраїнський національний університет

Досвід роботи

2016 – по теперішній час – Доцент, кафедра обліку і оподаткування, СНУ ім. В. Даля

2014-2016 – Доцент, кафедра оподаткування і соціальної економіки, СНУ ім. В. Даля

2013-2014 – Доцент, кафедра оподаткування, СНУ ім. В. Даля

2013 – Старший викладач, кафедра оподаткування, СНУ ім. В. Даля

2004-2012 – Асистент, кафедра оподаткування, СНУ ім. В. Даля

2003-2004 – Асистент, кафедра контролю та аудиту, СНУ ім. В. Даля

Основні курси, що викладає 

Адміністрування податків, Податкова політика, Податкова система, Податковий контроль та митне інспектування, Податковий менеджмент

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2021 – Підвищення кваліфікації (міжнародне стажування на кафедрі Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Фундації «Зустріч» (Польща), Центру розвитку кар’єри ГО «Соборність» (Україна), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна) терміном з 11.09.21 р. по 17.10.21 р., сертифікат SZFL-000745 тема «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»: Формування та розвиток Soft Skills сучасного фахівця з обліку і оподаткування

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

Участь у проведенні досліджень та розробок щодо реалізації державної податкової політики та її наслідків для суб’єктів господарювання

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння 
іноземними мовами

Англійська мова

Інша діяльність

Член Луганського відділення Громадської організації «Спілка економістів України»

Член Громадського об’єднання «Жіноча ініціатива»

Тренінгова діяльність
проведення тренінгів і семінарів, надання консультаційних послуг для податкових органів, бізнесу, громадських організацій, приватних осіб

Керівник студентської самоврядованої консалтингової студії «Податківець»

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. Trunina І.  An imitation model of the financial-economic mechanism of taking strategic decisions at the enterprise  / І. Trunina, I. Kushal, D. Zagirniak // SHS Web of Conferences 61, 01027 (2019) https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101027 IES2018

2. V Druzhynina, G Likhonosova, G Lutsenko, I Kushal Innovative Technology in Terms of Socio-Economic Value Diffusion: Accounting and Analytical Support // European Journal of Sustainable Development, 2020р. №9 (3), р. 476-476.

2) Публікації – фахові видання

1. Кушал І.М. Технологія управління процесом адміністрування податків в Україні / І. М. Кушал // Вісник СНУ ім. В. Даля, № 62 (236), 2017. – С. 139-144.

2. Кушал І.М. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства // І.М. Кушал, Ю.О. Харьковська. – Вісник СНУ ім. В. Даля, № 2 (258) 2020. С. 40-45.

3. Кушал І.М. Практичні аспекти податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств розвиненими країнами світу // І.М. Кушал, Ю.О. Харьковська. – Вісник СНУ ім. В. Даля, № 6 (270) 2021. С. 22-27.

4. Середа О.О. Механізм фінансово-кредитного забезпечення розвитку підприємств реального сектору економіки // О.О. Середа, І.М. Кушал. – Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, № 4 (90) 2021. С. 36-42.

5. Середа О.О. Фінанасове управління і аналіз прибутком інжинірингових підприємств // О.О. Середа, І.М. Кушал. – Вісник СНУ ім. В. Даля, № 1 (271) 2022. С. 78-82.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Калінеску Т.В. Біржова діяльність : [підручник] / Т.В. Калінеску, І.М. Кушал, О.Д. Кирилов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 444с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-8419 від 03.06.2014 р.)

2. Калінеску Т.В. Митні комунікації : [підручник] / Т.В. Калінеску, І.М. Кушал, О.Д. Кирилов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 404 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-19178 від 10.12.2013 р.)

3. Калінеску Т.В. Стратегія соціального розвитку: механізм прийняття рішення: [монографія] / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов, І.М. Кушал. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 320 с.

4. Внутрішньогосподарський контроль : [навч. посібник] / Л.А. Костирко, Ю.І. Клюс, І.М. Кушал, М.Ю. Манухіна, О.М. Розмислов. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 320 с.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні вказівки до виконання науково-дослідної частини звітів з навчальної та виробничої практики в рамках Науково-дослідної лабораторії рефлексивних методів оподаткування що навчаються за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит»/Т.В. Калінеску, І.М. Кушал, Г.С. Ліхоносова// Східноукраїнський національний університет імені В Даля – Сєвєродонецьк: 2015. – 24 с. Реєстраційний №7211 дата прийняття до публікації 16.06.2015 р.