Манухіна Марта Юріївна

 

Контакти

+380505758171

manuhina@snu.edu.uamarta.manukhina@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1998)

08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Вчене звання

Доцент кафедри обліку і оподаткування (2001)

 

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Методика та організація обліку та аналізу нематеріальних активів

Розробка систем управління інтелектуальною власністю і нематеріальними активами

Дослідження основних напрямків та визначення перспектив розвитку організації та методики обліку і фінансової звітності за міжнародними стандартами та практичних аспектів їх реалізації в умовах глобалізації світової економіки

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nSj4YiQAAAAJ

ORCID

0000-0002-6852-4906

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1984 – Спеціаліст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, Донецький державний університет

Досвід роботи

2016 – по теперішній час – Доцент, кафедра обліку і оподаткування, СНУ ім. В. Даля

1998-2016 – Доцент, кафедра обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

1997-1998 – Старший викладач, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, Східноукраїнський державний університет

1995-1997 – Асистент, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, Східноукраїнський державний університет

1991-1995 – Аспірант очної цільової аспірантури, Луганський машинобудівний інститут

1989-1991 – Економіст з фінансової роботи вищої категорії у відділі зовнішньоекономічних зв’язків Луганського верстатобудівного заводу

1988-1989 – Головний бухгалтер пуско-налагоджувального управління при Головному технічному управлінні (службове відрядження, Лівія)

1985-1988 – Старший бухгалтер експериментального цеху Луганського верстатобудівного заводу

1984-1985 – Бухгалтер верстатобудівного виробництва Луганського верстатобудівного заводу

Основні курси, що викладає 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; Консолідована фінансова звітність; Фінансовий облік 1,2; Організація бухгалтерського обліку; Облік зовнішньоекономічної діяльності, Оподаткування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2019 – Київська бухгалтерська служба, курс «Великий бухгалтерський семінар»

2019 – Київська бухгалтерська служба, курс «Оптимізація податків та ФОП на підприємстві»

2020 – Програма ООН «Громадська безпека та Соціальна згуртованість». Онлайн курс «Інструменти ефективної дистанційної роботи в умовах COVID-19 для працівників ВНЗ», 10-13 листопада 2020

Міжнародне стажування «Університет 4.0. Цифрова трансформація університетів», 7.04-23.04.2021 р. Освітня онлайн-платформа SKLAD, Республіканський Інститут Вищої Школи Республіки Білорусь, (сертифікат №02090, 72 години)

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

Участь у проведенні досліджень та розробок основних положень обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком суб’єктів господарювання регіону

Участь у редколегіях та
ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння 
іноземними мовами

Англійська мова

Інша діяльність

Член Луганського відділення Громадської організації «Спілка економістів України»

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 СНУ ім. В. Даля з захисту кандидатських і докторських дисертацій

Тренінгова діяльність
проведення тренінгів і семінарів, надання консультаційних послуг для податкових органів, бюджетних установ, бізнесу, громадських організацій, приватних осіб

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. Manukhina M. Actual Aspects of the Displaced Persons’ Workforce Potential Realization /M. Manukhina, M. Melnik, I. Tatciy, A. Rozmyslov // SHS Web of Conferences 67, 06034 (2019) https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706034

2. Manukhina M.  Theoretical and methodological principles of renewable energy development based on the technologies’ transfer / M. Manukhina, N. Riazanova // SHS Web of Conferences 67, 06035 (2019) https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706034

3. Y. Klius, Ye. Ivchenko, Y. Ivchenko, M. Manukhina, Melnik M. Development of the integrated innovation management approach at industrial enterprises in post conflict transformation // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 2, p. 198-203. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/198 Внесено до наукометричної бази Scopus.

2) Публікації – фахові видання

1. Манухіна М.Ю. Управління нематеріальними активами на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу / М.Ю. Манухіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 10 (240), – С.66-70.

2. Манухіна М.Ю. Особливості функціонування ринку інтелектуальної власності та тенденції його розвитку Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. – C. 132-137.

3. Манухіна М.Ю. Інтелектуальна власність як нематеріальний об’єкт управління на промисловому підприємстві / М.Ю. Манухіна // Scienceandinnovation: Collectionofscientificarticles. – Publishinghouse «BRISE», Montreal, Canada, 2018. – С. 80-87.

4. Manukhina M. Theoretical approaches to estimating the value of intangible assets Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics / Marta Manukhina // Journal Association 1901 « SEPIKE». – Deutschland Poitiers. – 2018. – Ed. 19. – С. 138-143.

5. Манухіна М.Ю. Дослідження взаємозв’язку понять «інтелектуальна власність», «нематеріальні активи», «інтелектуальний капітал» в сучасних економічних умовах / М.Ю. Манухіна // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка – 2018. – № 10. – С.66-70.

6. Манухіна М.Ю. Управління персоналом промислового підприємства на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу / М.Ю. Манухіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2020. – № 6 (230), – С.82-87.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Внутрішньогосподарський контроль : [навч. посібник] / Л.А. Костирко, Ю.І. Клюс, І.М. Кушал, М.Ю. Манухіна, О.М. Розмислов. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 320 с.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні рекомендації та програма переддипломної практики / М.Ю. Манухіна, М.А. Мельнік, І.В. Тацій // Східноукраїнський національний університет імені В Даля - Сєвєродонецьк: 2017. – 20 с. Реєстраційний № 7532 дата прийняття до публікації 26.06.2017 р.

2. Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи / Ю.І. Клюс, М.Ю. Манухіна, М.А. Мельнік // Східноукраїнський національний університет імені В Даля – Сєвєродонецьк: 2019. – 30 с. Реєстраційний № 8065 дата прийняття до публікації 11.06.2019 р.