Двічі клацніть, щоб редагувати
Тацьніть для редагування

Поповиченко Ганна Сергіївна

 

Контакти

+380958036099

h.popovychenko@snu.edu.uagannapopovichenko@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2014)

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання

Доцент кафедри обліку і оподаткування (2015)

 

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

 

Google-scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=aIjQ0voAAAAJ

ORCID

 

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

2006 – Магістр з обліку і аудиту, Луганський національний аграрний університет

2015 – Магістр з маркетингу, Луганський національний аграрний університет

Досвід роботи

2022 – по теперішній час – Доцент кафедри обліку і оподаткування, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

2022 – по теперішній час – фахівець навчально-методичного відділу технологій дистанційного навчання центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2015-2017 – Відповідальний секретар приймальної комісії Луганського національного аграрного університету 

2014-2022 – Доцент кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету

2006-2014 – Асистент кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету

2006 – Викладач кафедри «Економіка та менеджмент», Луганський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Основні курси, що викладає

 

Стажування і підвищення кваліфікації

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, тема: «Інноваційні методи та технології навчання в організації навчального процесу закладів вищої освіти», 2018 р.

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

 

Участь у редколегіях та
ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння іноземними мовами

Англійська мова (зі словником)

Інша діяльність

 

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

 

2) Публікації – фахові видання

 

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо