Тацій Інна Валеріївна

 

Контакти

+380509137804

tacij@snu.edu.ua, docentiv3@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1991)

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної  діяльності)

Вчене звання

Доцент, Кафедра «Облік  і АГД» (1992)

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Аналіз фінансового стану суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку, ЕММ в аналізі та аудиті

Google-scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=&user=Y7pPV54AAAAJ

ORCID

0000-0003-1138-7100

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1984 – Спеціаліст, спеціальність «Економіка та планування  МТЗ», Ворошиловградський машинобудівний інститут

Досвід роботи

1995 – по теперішній час  доцент кафедри  обліку і оподаткування, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1994-1995 – старший викладач, Кафедра «Бухгалтерського обліку і АГД», Східноукраїнський державний університет

1992-1994 – асистент, Кафедра «Бухгалтерського обліку і АГД», Східноукраїнський державний університет

Основні курси, що викладає 

Аналіз фінансової звітності, Звітність підприємств, Аудит, Управлінські інформаційні системи в обліку і аудит

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2021 Сертифікат № 02088, квітень 2021 р. «Higher Education 4.0. Digital transformation», (2 кредити)

2020 Свідоцтво про підвищення кваліфікації; КР 04635922/000456-20 від 16.12.2020 р. Університет економіки та права, курс «Розвиток професійних компетентностей НПП в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» ( 2 кредити)

2020  Сертифікат № 000329476, який підтверджує рівень (В2) володіння іноземною (англ.) мовою,  2020 р.

2019 Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 18.04.2019 р., ФОП «Марінцева І.М.» (м. Київ),  курс «Нові приводи для перевірок»

2018 Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 06.03.2018 р., Київська бухгалтерська служба, курс «ПДВ та його оптимізація», ( 1 кредит)

2017 Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.12.2017 р. Київської бухгалтерської служба, курс «Оптимізація податків та ФОП на підприємстві» (1 кредит)

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

2017 – по теперішній час співпраця з підприємством ТОВ «Аллан-Пак»; 2020 – по теперішній час співпраця з підприємством ТОВ «Старвей Груп»

Участь у редколегіях та
ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння 
іноземними мовами

Англійська (сертифікат В2 № 000329476)
Польська

Інша діяльність

Член Громадської організації «Спілка економістів України»

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. Tatciy Іnna Actual Aspects of the Displaced Persons’ Workforce Potential Realization / M. Melnik, M. Manukhina, A.Rozmyslov// SHS Web of Conferences. 2019, – Vol.67. № 06034, 15 october 2019.

2) Публікації – фахові видання

1. Манухіна М.Ю., Тацій І.В. Досвід та перспективи використання похідних фінансових інструментів в аграрному секторі України / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ― 2021. ― №6(270). – С. 28-34.

2. Манухіна М.Ю., Тацій І.В.  Відходи підприємства як обліково-аналітичний об’єкт / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ― 2021. ― №3(267) . – С.72-78.

3. Тацій І.В. Витрати на охорону праці як об’єкт управлінського обліку і аналізу / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ― 2020. ― №2(258). – С. 87-92.

4. Манухіна М.Ю., Тацій І.В. Управління персоналом промислового підприємства на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ― 2020. ― №6(262) . – С. 71-75.

5. Тацій І.В.  Облік та дисконтування заборгованості / І. В. Тацій // Науки: економіка, педагогіка ― 2019. ― №2. – С. 75-82.

6. Тацій І.В. Блокування реєстрації податкових накладних: проблеми, наслідки, перспективи / І. В. Тацій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ― 2018. ― №1. – С. 56-59.

7. Тацій І.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами  на  охорону праці / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ― 2017. ― С.105-109.

8. Тацій І.В. Екологічні витрати як об’єкт    управлінського обліку / І. В. Тацій// Подільский науковий вісник: Науки:економіка, педагогіка. ― 2017. ― №1. – С. 39-41.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Ю.І. Клюс, М.А.Мельнік, Г.В.Пчелинська, І.В. Тацій. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз фінансової звітності» (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Уклад.: І. В.Тацій. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. – 28 с. Реєстраційний № 5668.

2. Методичні  рекомендації щодо написання та захисту  звіту з переддипломної практики для магістрів  зі спеціальності «Облiк і оподаткування»  (за спеціальністю 071 «Облiк i оподаткування )/ Уклад.: І. В.Тацій, М.Ю. Манухіна, Ю.І. Клюс, М.А. Мельнік. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. – 48 с. Реєстраційний № 5011.

3. Методичні  рекомендації щодо написання та захисту  звіту з виробничої практики для  бакалаврів  зі  спеціальності  071 « Облік і оподаткування»/ Уклад.: І.В.Тацій , М.Ю. Манухіна. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 32 с.