ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

першого рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 «Філологія»

галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

Кваліфікація: бакалавр

 

Освітня програма (ОП)

Рецензії і відгуки на ОП

Опис ОП

Відомості про склад групи забезпечення ОП

Навчальний план 2021/2022 (денна)

Навчальний план 2021/2022 (заочна)

Опитування стейкхолдерів

Силабуси

Робочі програми

Матеріали щодо акредитації ОП

Відео кафедри

Відео про СНУ ім. В. Даля