Студентський науковий гурток кафедри германо-романської філології та перекладу «Обрії сучасної філології»

Головною метою Гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, розширення загального і професійного світогляду, ініціативності та креативності здобувачів вищої освіти.

Положення про студентський науковий гурток

Під час першого засідання було обрано старосту Гуртка - здобувачку 4 року навчання Олександру Ворон (група АМП-18д). Було обговорено перспективи розвитку Гуртка, можливі напрямки досліджень, які цікаві здобувачам, тематику науково-дослідних робіт.

изображение_viber_2021-09-22_23-52-50-798.jpgПерше засідання гуртка
изображение_viber_2021-09-22_23-53-49-539.jpgОбговорення перспектив і тематик досліджень