Кафедра германо-романської філології та перекладу запрошує здобувачів вищої освіти до участі у

V Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-конференції

«МОВА І СВІТ: МОВОЗНАВЧІ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ» (14 квітня 2023 року)

Детальна інформація - в інформаційному листі за посиланням 

https://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/e6/bf/e6bf1cba-0cc8-4e9a-b9d8-108adb6354f1/infolist_studkonferentsiia_snu-2023.pdf

Збірки тез студентської конференції минулих років

Icon Мова і світ 2017 (1,0 Мб) Icon Мова і світ 2018 (1,4 Мб) Icon Мова і світ 2019 (1,5 Мб) Icon Мова і світ 2020 (1,6 Мб) Icon Мова і світ 2021 (1,8 Мб)