Дисципліни кафедри програмування та математики (2021-2022н.р.)

 

1

Web-програмування

2

Алгоритми та структури даних

3

Архітектура обчислювальних систем

4

Бази даних

5

Безпека інформаційних систем

6

Безпека програм та даних

7

Вища математика

8

Вища математика для економістів

9

Дискретна математика

10

Дослідження операцій

11

Захист інформації (вибіркова)

12

Інтелектуальний аналіз даних

13

Інформаційні технології збору обробки інформації і управління (вибіркова)

14

Інформаційні технології комп’ютерних мереж  (маг. спец.126)

15

Інформаційні технології (загальноуніверситетська)

16

Комп'ютерна графіка (вибіркова)

17

Комп'ютерні мережі та системне адміністрування(вибіркова)

18

Людино-машинна взаємодія

19

Математика

20

Математична статистика та математичні методи в психології

21

Методологія та організація наукових досліджень (маг. спец.126)

22

Методи обробки великих даних (маг. спец.126)

23

Методи проектування та захисту баз даних (для маг. спец. 015.10)

24

Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення

25

Моделювання  інформаційних систем ( вибіркова для маг. 126)

26

Науково-дослідна робота студентів (маг. спец.126)

27

Операційні системи та системне програмування

28

Програмування

29

Програмування для мобільних платформ (вибіркова)

30

Програмування та підтримка веб-застосувань

31

Проектний  практикум

32

Прикладне програмування

33

Теорія ймовірностей та математична статистика

34

Теорія прийняття рішень(вибіркова для маг. 126)

35

Тестування програмного забезпечення ( вибіркова )

36

Технології проектування інформаційних систем (маг. спец.126)

37

Технології розробки інформаційних систем ( вибіркова для маг. 126)

38

Фізика

39

Фізика (вибрані розділи) (для спец. 151)

40

Хмарні  інформаційні технології (маг. спец.126)

41

Чисельні методи