Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

АРХІВ

2016 рік - ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 101 "ЕКОЛОГІЯ"

2018 рік - ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 101 "ЕКОЛОГІЯ"

2020 рік - НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 "ЕКОЛОГІЯ"