Галузь знань 10 Природничі науки                                          

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

МАТЕРІАЛИ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОП ЕКОЛОГІЯ

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З РОБОТОДАВЦЯМИ, ВИПУСКНИКАМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Витяги з протоколів засідань кафеди                                                    

Протокол №10 від 25 травня 2016 року

Протокол №3 від 10 жовтня 2018 року

Протокол №13 від 30 червня 2020 року

Протокол №10 від 14 квітня 2021 року

Протокол №11 від 19 травня 2021 року

Протокол №12 від 26 травня 2021 року

Протокол №13 від 22 червня 2021 року

Витяги з протоколів засідань методичної комісії факультету інженерії

Протокол №8 від 30 травня 2016 року

Протокол №2 від 19 жовтня 2018 року

Протокол №12 від 30 червня 2020 року

Договори про співпрацю

ПрАТ "Сєвєродонецький ОРГХІМ"

Клініко-діагностичний Центр "ФАРМБІОТЕСТ"

ТОВ-підприємство "Продмашстрой"

ТОВ "Науковий центр вивчення ризиків "РІЗІКОН"

Луганський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

ТОВ НВП "ДНІПРОЕНЕРГОСТАЛЬ"

Відгуки випускників спеціальності Екологія

Відгук інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Науково-проектний інститут «Хімтехнологія»

Відгук інженера ТОВ "Науковий центр вивчення ризиків "РІЗІКОН"

ВІДГУК ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відгук начальника відділу заповідної справи, природних ресурсів та екомережі управління моніторингу довкілля, поводження з відходами, заповідної справи, природних ресурсів та екомережі Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Відгук доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки і підприємництва. Керівника Ресурсного центру зі сталого розлвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Відгук Державної екологічної інспекції у Луганській області