ПІБ

Кудрявцев Сергій Олександрович

Контакти

моб. тел: +380995180315

e-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (2007)

05.17.07 – Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів

Тема дисертації:

Вчене звання

Доцент кафедри технології органічних речовин, палива і полімерів (2013)

Освіта

2020 – Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. Магістр з Економіка

2003 – Спеціаліст з спеціальності «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів», СНУ ім. В. Даля

Посада

Декан факультету інженерії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

 

Напрям наукових досліджень

Аерозольний нанокаталіз. Хімічні технології палива. Технології очищення димових газів. Хімічні технології органічних речовин

Досвід роботи

2003 – інженер в проектному відділі ДНДПІ «Хімтехнологія».

2003-2006 – аспірантура в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

2006-2007 – інженер кафедри технології органічних речовин та палива Сєвєродонецького технологічного інституту

2007-2016 – викладацька діяльність на посадах асистента, старшого викладача, доцента Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк)

2014-2016 – доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2016-по теперішній час – декан факультету інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Стажування та підвищення кваліфікації

2011 – Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля м. Луганськ, стажування з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи»; випускна робота на тему: «Психологічні впровадження сучасних освітніх технологій у ВНЗ»; свідоцтво 12СПК №6872543 від 20.06. 2011р.

2015 – Університет КРОК і School of management and law. Сертифікат (реєстраційний номер 126/15), курс «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-tutor

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Відповідальний за експеримент із впровадження дуальної форми навчання в освітній процес в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (в партнерстві із ТОВ НВП «Зоря», ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», НЦВР «РІЗІКОН», ПрАТ «Хімпроект», ПрАТ «Хімтехнологія»)

Координатор співпраці СНУ ім. В. Даля із проектом USAID «Економічна підтримка Східної України» в контексті підвищення якості підготовки випускників інженерних спеціальностей

Основні курси, що викладає

Теоретичні основи хімічних технологій. Основи технологій переробки горючих копалин

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

Член редакційної колегії наукового журналу "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

 

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

Голова правління ГО "Фундація "Простір"

Молодіжна діяльність, розвиток громадянської активності, соціальна згуртованість, примирення, робота з внутрішньо переміщеними особами, сприяння досягненню цілей сталого розвитку

Всього публікацій

Станом на 2020 р.: 150

Online профілі

gog sch.png orc.png пабл.png scop.png