Є перший випускник нашого факультету за дуальною формою здобуття освіти!

Червень 30, 2021

Олександр Вікторович Суворін

В рамках співпраці СНУ ім. В. Даля та НПП "Заря" дев’ятеро студентів спеціальностей 133 – Галузеве машинобудування, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і 161 – Хімічні технології та інженерії вже майже два роки здобувають інженерну освіту за дуальною формою: поєднують навчання та роботу за фахом.

Першим досягнутим результатом став захист дипломного проекту бакалавра студенткою дуальної форми Чуйко Ольгою.

Ольга навчалась на Кафедра Хімічної інженерії та екології факультету інженерії та відповідно до умов тристоронньої угоди виконує роботу на ТОВ НВП «Зоря» на посаді лаборанта хімічного аналізу центральної заводської лабораторії, що відповідає профілю майбутньою спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Дипломний проект для студентки був погоджений кафедрою із керівництвом підприємства і він стосується актуальної для ТОВ НВП «Зоря» тематики – вивченню стадії окиснення діоксиду сульфуру до триоксиду сульфуру в виробництві сульфатної кислоти.

1_208491948_1227545687703020_139273552337471824_n.jpg 3_206039433_1227545811036341_4295789942979830395_n.jpg

Захист проекту відбувся на базі навчального центру підприємства в присутності представників університету та керівництва підприємства. Випускницю із оцінкою «відмінно» привітали декан факультету інженерії Сергій Кудрявцев, завідувач кафедрою хімічної інженерії та екології Олександр Суворін, директор по виробництву Євгеній Мамець, Директор з підготовки та розвитку персоналу Світлана Бережна.

209094910_1227545834369672_8414479225548387055_n.jpg 2_209386363_1227545757703013_1837278651159094196_n.jpg

За рік відбудуться випуск відразу вісьмох студентів дуальної форми – співробітників ТОВ НВП «Зоря». Далі буде!