Пам’яті Глікіна Марата Ароновича

Вер. 18, 2021

Олександр Вікторович Суворін

На 87-му році життя перестало битися серце Глікіна Марата Ароновича, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного професора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Glikin-e1631971792322.jpg

Трудовий шлях Марата Ароновича пов’язаний з м. Сєвєродонецьком. Перше робоче місце – Державний науково-дослідницький і проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія» (раніше – Лисичанська філія Державного науково-дослідницького інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу). П’ять років науковця були пов’язані зі Всесоюзним науково-дослідницьким інститутом техніки безпеки в хімічній промисловості. З 1969 року з перервою на 4 роки (робота у ДНДПІХТ «Хімтехнологія») діяльність видатного науковця, від асистента до професора, відбувалася у СНУ ім. В. Даля (його підрозділах, які мали різні назви).

З 2002 р. до останнього часу Марат Аронович займав посаду професора кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Професор Глікін був висококваліфікованим викладачем. Його науково-організаційна діяльність відмічена такими важливими віхами як: створення першого в Європі полігону для дослідження процесів горіння в технологічній апаратурі й комунікаціях; організація виконання масштабних науково-дослідних і дослідних робіт, що пов’язані з реконструкцією й створенням нових промислових об’єктів на підприємствах України, Білорусії, Росії, Ірану, Китаю; організація й проведення науково-технічних конференцій з промислової екології, вибухобезпеки процесів хімічних технологій, каталізу; розробка і розвиток нових напрямків у синтезі та екології (ефективність і вибухонебезпечність промислових виробництв; аерозольний гетерогенний нанокаталіз (світовий пріоритет); здійснення високоендотермічних реакцій (конверсія, піроліз) у рідкому високотемпературному теплоносії).

Марат Аронович був спеціалістом з питань теорії та промислової практики хімічної технології, каталізу та вибухобезпечності, заснував та успішно розвивав новий напрямок в хімічній технології – технологію аерозольного нанокаталізу, був безпосереднім учасником формування та розвитку хімічного комплексу України, є автором (співавтором) більше ніж 700 опублікованих праць в науково-технічних виданнях, з них 51 – авторські свідоцтва та патенти. В 2000 році була видана монографія професора Глікіна «Эффективность и взрывобезопасность процессов химической технологии», у 2015 році – монографія «Гетерогенний газофазний аерозольний нанокаталіз», яка відображає новий напрям наукових досліджень.

Глікін Марат Аронович працював із науковою молоддю, мав свою наукову школу, яка налічує понад 16 кандидатів і докторів наук.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, колегам, колективу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та всім тим, хто знав цю мудру, відповідальну та талановиту людину.