Семінар професора Томасa Еббесенa (Prof. Thomas W. Ebbesen)

Січ. 15, 2024

Сергій Олександрович Кудрявцев

Запрошуємо здобувачів вищої освіти кафедри хімічної інженерії та екології, що навчаються за спеціальністю Хімічні технології та інженерії і не тільки, скористатися можливістю спілкування і прослухати лекцію Проф. Томаса Еббесена (Prof. Thomas W. Ebbesen), директора Страсбурзького інституту перспективних досліджень в Університеті м. Страсбург та Фонду Жана-Марі Лена, Франція.

На цьому тижні, 18 січня о 16-00.

Лектор: Проф. Томас Еббесен (Prof. Thomas W. Ebbesen), франко-норвезький фізико-хімік, директор Страсбурзького інституту перспективних досліджень в Університеті м. Страсбург та Фонду Жана-Марі Лена. Автор багатьох статей і патентів, отримав численні нагороди за свої новаторські дослідження, включаючи Премію Кавлі в галузі нанонауки 2014 року за трансформаційний внесок у нанооптику і Золоту медаль - найвищу французьку нагороду в науці - за розвиток поляритонної хімії. Він є членом Норвезької академії наук і літератури та іноземним членом Французької академії наук.

Тема доповіді «The Alchemy of Vacuum» (Алхімія вакууму). За останнє десятиліття значний інтерес дослідників викликає можливість маніпулювання фізичними та хімічними властивостями матеріалів за допомогою гібридних станів світло-матерія. Такі гібридні стани можуть з’являтись за рахунок сильного зв'язку електронних або коливальних переходів матеріалу у просторово обмеженому електромагнітному полі оптичного резонатора. Найважливіше те, що це відбувається навіть у темряві, оскільки цей зв’язок включає нульові електромагнітні коливання резонатора - поле вакууму. В лекції після розгляду фундаментальних понять будуть наведені приклади модифікації властивостей сильно зв'язаних систем, таких як хімічна реакційна здатність, перенесення заряду та енергії, а також магнетизм, з метою проілюструвати широкий потенціал гібридних станів світло-матерія.

Zoom link:
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/4590042894?pwd=dEZzSjlMbEdkQnhNODZYYjJoekVPUT09

Meeting ID: 459 004 2894
Passcode: Ch24022022

Lecture abstract:

 Over the past decade, the possibility of manipulating material and chemical properties by using hybrid light-matter states has stimulated considerable interest. Such hybrid light-matter states can be generated by strongly coupling the electronic or the vibrational transitions of a material, to the spatially confined electromagnetic field of an optical resonator. Most importantly, this occurs even in the dark because the coupling involves the zero-point electromagnetic fluctuations of the resonator, the vacuum field. After introducing the fundamental concepts, examples of modified properties of strongly coupled systems, such as chemical reactivity, charge and energy transport, and magnetism will be given to illustrate the broad potential of light-matter states.