Сталий розвиток СНУ ім. В. Даля

Лют. 2, 2022

Олександр Вікторович Суворін

Колектив кафедри Хімічної інженерії та екології СНУ ім. В. Даля прийняв участь у складанні Звіту зі сталого розвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2021 рік. В документі представлені заходи прийняті Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, щодо досягнення Цілей сталого розвитку, а саме:

Подолання бідності. Подолання голоду, розвиток сільського господарства. Міцне здоров'я і благополуччя. Якісна освіта. Гендерна рівність. Чиста вода та належні санітарні умови. Доступна та чиста енергія. Гідна праця та економічне зростання. Промисловість, інновації та інфраструктура. Скорочення нерівності. Сталий розвиток міст і громад. Відповідальне споживання та виробництво. Пом'якшення наслідків зміни клімату. Збереження морських ресурсів. Захист та відновлення екосистем суші. Мир, справедливість та сильні інститути. Партнерство заради сталого розвитку.

З текстом документу можно ознайомитися тут.