Дуальна освіта

 
Загальна інформація

► Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання:
• усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх випускників;
• подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом;
• підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання;
• посилення ролі роботодавців в системі підготовки фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
• підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;
• скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
• підвищення рівня конкурентоздатності випускників в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді.
Позитивними показниками дуальної освіти є:
• організація співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;
• розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;
• залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);
• здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
• врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти. Впровадження дуальної форми освіти дозволяє студентам поєднувати навчання на стаціонарі та проходити практику (працювати) на підприємствах, здобуваючи практичний досвід роботи і на практиці освоювати отримані знання.