Навчальна діяльність

 
Діючі освітні програми
 
 Навчальні плани
 
Силабуси дисциплін
 
Робочі програми навчальних дисциплін
 
Тематика кваліфікаційних робіт 
 
Тематика курсових робіт
 
 Договори про співпрацю
 
  Результати опитувань
 
Анкетування за результатами вивчення освітніх компонент (бакалавр)

2020-2021 навчальний рік

Icon Вікова психологія.pdf (140,4 Кб)

Icon Диференціальна психологія.pdf (141,5 Кб)

Icon Експериментальна психологія.pdf (141,7 Кб)

Icon Загальна психологія.pdf (142,3 Кб)

Icon Історія психології.pdf (142,9 Кб)

Icon Осн психологічного консультування, психокорекції та психотерапії.pdf (145,8 Кб)

Icon Основи психологічного консультування, психокорекції та психотерапії 2.pdf (139,6 Кб)

Icon Психол основи проведення СПТ.pdf (140,3 Кб)

Icon Психологія конфлікту та основи віктимології.pdf (139,8 Кб)

Icon Психологія релігії.pdf (138,2 Кб)

Icon Психологія сексуальності.pdf (140,4 Кб)

Icon Соціальна психологія.pdf (142,3 Кб)

Icon Тренінг особистісного росту.pdf (138,9 Кб)

Icon Юридична та політична психологія.pdf (140,3 Кб)

2021-2022 навчальний рік

Icon Вступ до фаху.pdf (138,4 Кб)

Icon Гендерна психологія.pdf (138,5 Кб)

Icon Гуманістична психологія та її розвиток в Україні.pdf (136,2 Кб)

Icon Загальна психологія. Загальні питання психології.pdf (139,5 Кб)

Icon Загальна психологія. Психічні пізнавальні процеси.pdf (181,6 Кб)

Icon Зоопсихологія та порівняльна психологія.pdf (138,5 Кб)

Icon Методика викладання психології.pdf (136,4 Кб)

Icon Основи психологічного консультування, психокорекції та психотерапії.pdf (136,3 Кб)

Icon Педагогічна психологія.pdf (135,8 Кб)

Icon Психологічна антропологія (вибіркова).pdf (133,2 Кб)

Icon Психологія ділового спілкування.pdf (135,9 Кб)

Icon Психологія здоров'я (136,1 Кб)

Icon Психологія мотивації людських ресурсів.pdf (134,6 Кб)

Icon Психологія спорту.pdf (134,1 Кб)

Icon Психофізіологія.pdf (137,8 Кб)

Icon Юридична та політична психологія.pdf (136,8 Кб)

2022-2023 навчальний рік

Весняний семестр

Icon Вікова психологія.pdf (136,4 Кб)

Icon Гендерна психологія (вибіркова).pdf (133,3 Кб)

Icon Експериментальна психологія.pdf (135,6 Кб)

Icon Загальна психологія.pdf (136,9 Кб)

Icon Медіація та переговори за інтересами.pdf (134,2 Кб)

Icon Основи психологічного консультування психокорекції та психотерапії.pdf (133,6 Кб)

Icon Педагогічна психологія (вибіркова).pdf (134,3 Кб)

Icon Психологічні основи проведення соціально-психологічного тренінгу.pdf (132,7 Кб)

Icon Психологічні основи реабілітації (вибіркова).pdf (134,3 Кб)

Icon Психологія дитячо-батьківських стосунків (вибіркова).pdf (133,1 Кб)

Icon Психологія індивідуальних відміннстей.pdf (133,0 Кб)

Icon Психологія керування поведінкою та психологія булінгу (вибіркова).pdf (133,4 Кб)

Icon Психологія конфлікту та основи віктимології.pdf (133,4 Кб)

Icon Юридична та політична психологія.pdf (133,9 Кб)

Осінній семестр

Icon Вступ до фаху.pdf (136,5 Кб)

Icon Гендерна психологія.pdf (133,9 Кб)

Icon Загальна психологія. Розділ Психічні процеси.pdf (134,9 Кб)

Icon Загальна психологія.pdf (137,0 Кб)

Icon Зоопсихологія.pdf (136,0 Кб)

Icon Методика викладання психології.pdf (134,0 Кб)

Icon Практикум з загальної та вікової психології (вибіркова).pdf (136,2 Кб)

Icon Психологічна антропологія (вибіркова).pdf (135,0 Кб)

Icon Психологія ділового спілкування.pdf (140,2 Кб)

Icon Психологія здоровя та спорту (вибіркова).pdf (133,6 Кб)

Icon Психологія конфлікту та основи віктимології.pdf (140,0 Кб)

Icon Психофізіологія.pdf (136,2 Кб)

Icon Соціологія.pdf (134,2 Кб)

Icon Юридична та політична психологія.pdf (136,0 Кб)

2023-2024 навчальний рік

Осінній семестр

Icon Вступ до фаху.pdf (180,8 Кб)

Icon Гендерна психологія.pdf (134,6 Кб)

Icon Загальна психологія.Розділ Загальні питання.pdf (137,1 Кб)

Icon Зоопсихологія та порівняльна психологія.pdf (137,2 Кб)

Icon Основ психол консультування (Розділ Основи психотерапії).pdf (134,6 Кб)

Icon Політична психологія.pdf (133,8 Кб)

Icon Практикум з загальної та вікової психології.pdf (133,6 Кб)

Icon Психологія ділового спілкування.pdf (134,1 Кб)

Icon Психологія здоровя та психологія спорту.pdf (133,7 Кб)

Icon Психологія конфлікту.pdf (133,6 Кб)

Icon Психофізіологія.pdf (136,3 Кб)

Icon Соціологія.pdf (134,4 Кб)

Icon Юридична психологія.pdf (135,5 Кб)

 
Анкетування за результатами вивчення освітніх компонент (магістр)

2020-2021 навчальний рік

Icon Адаптивна поведінка та психосоматичні розлади.pdf (137,4 Кб)

Icon Організація діяльності психологічної служби.pdf (137,3 Кб)

Icon Основи масової поведінки та психології впливу.pdf (138,0 Кб)

Icon Професійна компетентність психолога.pdf (137,8 Кб)

Icon Психологія старіння та довголіття (вибіркова).pdf (137,0 Кб)

Icon Психологія травмуючих ситуацій.pdf (138,5 Кб)

Icon Психологія управління персоналом (вибіркова).pdf (137,1 Кб)

Icon Спецкурс Арт-терапія.pdf (137,4 Кб)

2021-2022 навчальний рік

Icon Методика викладання психології у вищій школі.pdf (135,7 Кб)

Icon Основи антропогенезу (вибіркова).pdf (133,3 Кб)

Icon Основи психології вищої школи.pdf (136,1 Кб)

Icon Сексуальна поведінка та психологічні аспекти сексуальних розладів.pdf (149,1 Кб)

Icon Соціальні та політичні конфлікти.pdf (163,3 Кб)

Icon Сучасні психологічні технології в психології.pdf (149,8 Кб)

Icon Теоретичні та методологічні проблеми психології.pdf (150,0 Кб)

2022-2023 навчальний рік

Весняний семестр

Icon Адаптивна поведінка та психосоматичні розлади (вибіркова).pdf (134,4 Кб)

Icon Організація діяльності психологічної служби.pdf (135,4 Кб)

Icon Основи масової поведінки та психологія впливу.pdf (135,3 Кб)

Icon Основи психології вищої школи(вибіркова).pdf (134,1 Кб)

Icon Професійна компетентність психолога.pdf (135,6 Кб)

Icon Психологія старіння та довголіття (вибіркова).pdf (132,9 Кб)

Icon Психологія травмуючих ситуацій.pdf (135,2 Кб)

Icon Психологія управління персоналом (вибіркова).pdf (133,2 Кб)

Icon Сексуальна поведінка та психологічні аспекти сексуальних розладів (вибіркова).pdf (146,8 Кб)

Icon спецкурс Арт-терапія.pdf (134,6 Кб)

Icon Сучасні психологічні технології в психології.pdf (136,2 Кб)

Осінній семестр

Icon Методика викладання психології у вищій школі.pdf (135,9 Кб)

Icon Соціальні та політичні конфлікти.pdf (137,5 Кб)

Icon Теоретичні та методологічні проблеми психології.pdf (137,5 Кб)

2023-2024 навчальний рік

Осінній семестр

Icon Методика викладання психології у вищій школі.pdf (151,0 Кб)

Icon Основи психології вищої школи.pdf (136,2 Кб)

Icon Психологія сексуальності.pdf (144,3 Кб)

Icon Соціальні та політичні конфлікти.pdf (150,6 Кб)

Icon Сучасні психологічні технології в психології.pdf (193,0 Кб)

Icon Теоретико-методологічні проблеми психології.pdf (147,3 Кб)

 
Анкетування щодо науково-педагогічних працівників