Наукова діяльність

 

 
 Участь викладачів кафедри у наукових заходах
 
 Участь здобувачів вищої освіти у наукових заходах
 
Теми кандидатських та докторських дисертацій, інформація про атестати доцентів та професорів викладачів кафедри психології та соціології
 
 Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства
 
Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства
 
Публікації викладачів в Scopus
 
 Корисні посилання