Дипломи, свідоцтва та сертифікати викладачів:

Сілютіна Ірина Миколаївна:

 

Смоліна Ольга Олегівна:

 

Шелковая Наталія Валеріївна:

 

Леонтьєва Вероніка Миколаївна:

 

Щербина Марія Михайлівна:

 

Сертифікати аспірантів:

 

Сертифікати аспірантів від 09.03.2021 про успішне проходження програми «Organization of scientific research and building а саrееr as а rеsеаrсhеr in the international scientific and educational system»: