Кафедра правознавства

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про кафедру правознавства, нового переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за напрямом Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання юридичних дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації в чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо. Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: бакалавр (перший рівень), магістр (другий рівень), доктор філософії (третій рівень).

Офіційний сайт Юридичного факультету: pravo-snu.com.ua

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 

 

Application to European Court of Human Rights / Звернення до Європейського суду з прав людини

Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку

Адвокатура та нотаріат

Адміністративне право та адміністративне судочинство

Актуальні проблеми судоустрою

Виконання кримінальних покарань та пробація

Докази та доказування

Законодавство України в контексті євроінтеграції

Кримінальне право

Компаративістика в системі юриспруденції

Кримінальне процесуальне право

Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень у сфері права

Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки

Організація юридичної роботи

Право ЄС та міжнародний захист прав людини

 

LAW.png

 

 

 

 

Правове регулювання трудових і процесуальних трудових відносин

Проблеми зобов’язального та спадкового права

Проблеми теорії права та юридичної практики

Прокуратура України та підтримання державного обвинувачення в суді

Римське право

Розробка докторського проєкту

Складання процесуальних документів

Сучасний стан наукових знань у галузі теорії та практики права

Теорія та історія права

Трудове право та право соціального забезпечення

Цивільне процесуальне право

Цивільне та сімейне право

Юридична дослідження, аналіз та письмо

Юридична аргументація та права людини

 

 

No items available