Кафедра правознавства

 

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про кафедру правознавства, нового переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за напрямом Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання юридичних дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації в чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо. Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: бакалавр (перший рівень), магістр (другий рівень), доктор філософії (третій рівень).

1000026890-01.jpeg

 

Офіційний сайт Юридичного факультету: pravo-snu.com.ua

 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 

 

1. Application to European Court of Human Rights / Звернення до Європейського суду з прав людини

 

15. Право ЄС та міжнародний захист прав людини

 

2. Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку

 

16. Правове регулювання трудових і процесуальних трудових відносин

 

3. Адвокатура та нотаріат

 

17. Проблеми зобов’язального та спадкового права

 

4. Адміністративне право та адміністративне судочинство

 

18. Проблеми теорії права та юридичної практики

 

5. Актуальні проблеми судоустрою

 

19. Прокуратура України та підтримання державного обвинувачення в суді

 

6. Виконання кримінальних покарань та пробація

 

20. Римське право

 

7. Докази та доказування

 

21. Розробка докторського проєкту

 

8. Законодавство України в контексті євроінтеграції

 

22. Складання процесуальних документів

 

9. Кримінальне право

 

23. Сучасний стан наукових знань у галузі теорії та практики права

 

10. Компаративістика в системі юриспруденці

 

24. Теорія та історія права

 

11. Кримінальне процесуальне право

 

25. Трудове право та право соціального забезпечення

 

12. Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень у сфері права

 

26. Цивільне процесуальне право

 

13. Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки

 

27. Цивільне та сімейне право

 

14. Організація юридичної роботи

 

28. Юридична дослідження, аналіз та письмо

 

29. Юридична аргументація та права людини

 

 

 

No items available