Кафедра правознавства

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про кафедру правознавства, нового переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за напрямом Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання юридичних дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації в чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо. Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: бакалавр (перший рівень) магістр (другий рівень), доктор філософії (третій рівень).

Офіційний сайт Юридичного факультету: http://pravo.snu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 

 

EU Law

Аграрне право

Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку

Адвокатура України

Адміністративне право та адміністративне процесуальне право

Актуальні проблеми кримінального права та правові основи протидії корупції

Актуальні проблеми кримінального та кримінального процесуального права

Актуальні проблеми судоустрою

Виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів

Державна реєстрація прав на землю

Докази та доказування в процесуальному праві

Європейське соціальне та трудове право

Житлове право

Законодавство України в контексті євроінтеграції

Канонічне право

Криміналістика

Кримінальне право

Кримінально-виконавче право

Кримінальне процесуальне право

Методика та практика діяльності адвоката в різних юрисдикційних процесах

Методика розслідування злочинів

Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень

Методика розслідування організованої злочинності

Міжнародне сімейне право

Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю

Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки

Нотаріальний процес

Нотаріат

Організація праці в органах прокуратури та ОВС

Організація праці в суді

Організація юридичної роботи на підприємстві

Основи цивільного римського права

Особливості розслідування злочинів у сфері фінансової діяльності

 

LAW.png

 

 

 

Підтримання державного обвинувачення в суді

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Компаративістика в системі юриспруденції

Права людини в Євросоюзі

Право звернення до Європейського суду з прав людини

Право Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ

Право міжнародних організацій

Право соціального забезпечення

Правове регулювання відносин власності

Правове регулювання праці в ринкових відносинах

Правове регулювання трудових і процесуальних трудових відносин

Правові основи інформаційної безпеки

Практикум з криміналістики та криміналістична експертиза

Проблеми кваліфікації господарських злочинів

Проблеми спадкового права

Проблеми зобов’язального та спадкового права

Проблеми теорії та філософії права

Проблеми цивільного процесуального права

Прокуратура України та підтримання державного обвинувачення в суді

Сімейне право

Складання процесуальних документів

Страхове право

Судова влада в Україні

Судова медицина та психіатрія

Судово-бухгалтерська експертиза

Сучасний стан наукових знань у галузі теорії та практики права

Теорія держави та права

Теорія та практика міжнародного права

Теорія та практика європейського права

Теорія та практика нотаріального процесу

Трудове право

Цивільне процесуальне право

Цивільне та сімейне право

Юридична деонтологія

Юридична техніка

Юридична компаративістика

 

 

No items available