istoria.gif

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991р. № 242-04 кафедра була перейменована й одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму 6.030401 «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата в 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства в складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012р. наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 р. згідно з наказом №160/02  «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

 

Інформація про завідувача кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР № 000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне в 1997 році. Номер атестата – ПРАР № 001655.

Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право. У 1993 р. присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ 30 років, у тому числі у СНУ ім. В. Даля 12 років.

Опублікував більше 250 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 10 навчальних посібників, 5 підручників.

Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003 р.), Почесною грамотою Президента України (2000 р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року в номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002 р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991 р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня, Подякою Луганської обласної державної адміністрації (2017 р.)

 

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила в межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» і «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. Міністерство освіти і науки України від 13.11.2020 року затвердило рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння категорії «Б» науковому фаховому журналу «Актуальні проблеми права: теорія і практика» в галузі «Юридичні науки».

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах і наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод і меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків), Рубіжанським міським судом Луганської області, Луганським апеляційним судом, Старобільським районим судом Луганської області, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції в Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою в справах біженців тощо.

 

Підрозділи кафедри

Філія при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області. Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).

Криміналістична лабораторія

 

Офіційний сайт Юридичного факультету: http://pravo.snu.edu.ua