Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила у межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» та «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних закладах вищої освіти та наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод та меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Східним міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Харків), Рубіжанським міським судом Луганської області, Луганським апеляційним судом, Луганським окружним адміністративним судом, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції у Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою у справах біженців тощо.