Колектив кафедри правознавства 

 

Розовський Борис Григорійович

Розовський Борис Григорович

 • посада – професор кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук
 • стаж роботи –  32
 • область професійних інтересів – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 • публікації (загальна кількість) – 255
 • контактна інформація – е-mail: rozovskij@snu.edu.ua   тел. +380950524968

 

Котова Любов Вячеславна

Арсентьєва Олена Сергіївна

 • посада – декан
 • вчене звання – професор 
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Теорія та історія права; Трудове право; Кримінальне право; Складання процесуальних документів; Організація юридичної роботи, Юридичне дослідження, аналіз та письмо та ін.
 • контактна інформація – е-mail: arsenteva@snu.edu.ua  тел. +380506269192

 

 Котова Любов Вячеславна

Котова Любов Вячеславна

 • посада – в.о. завідувача кафедри, заступник декана
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Теорія та історія права; Трудове право та право соціального забезпечення; Кримінальне право; Складання процесуальних документів; Організація юридичної роботи  та ін.
 • контактна інформація – е-mail: kotova@snu.edu.ua    тел. +380509239987

 

Андріїв.jpg

Андріїв Василь Михайлович

 

 • посада – професор (за сумісництвом)
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук

 

Івчук Юлія Юріївна

Івчук Юлія Юріївна

 • посада – професор
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук
 • область професійних інтересів – Кримінальне виконавче право та пробація; Кримінальне процесуальне право; Правове регулювання трудових та процесуальних трудових відносин; Сучасний стан наукових знань у галузі теорії та практики права; Юридична техніка.
 • контактна інформація – е-mail: ivchuk@snu.edu.ua   

     
Антоненко Михайло Іванович

Антоненко Михайло Іванович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук
 • область професійних інтересів – Конституційне право та процес; Сучасні проблеми конституційного права; Теорія та історія права; Підтримання державного обвинувачення в суді.
 • контактна інформація – е-mail: antonenko@snu.edu.ua
   

 

     
Капліна Галина Анатоліївна

Капліна Галина Анатоліївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Цивільне та сімейне право; Цивільне процесуальне право; Проблеми зобов’язального та спадкового права; Трудове право та право соціального забезпечення; Теорія і практика нотаріального процесу; Основи юридичної клінічної практики.
 • контактна інформація – е-mail: kaplina@snu.edu.ua 
     
Мезеря Олександр Анатолійович

Мезеря Олександр Анатолійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук
 • область професійних інтересів – Римське право; Порівняльний аналіз юридичних систем; Законодавство України в контексті євроінтеграції. 
 • контактна інформація – е-mail: mezeria@snu.edu.ua
     
Татаренко Галина Вікторівна

Татаренко Галина Вікторівна

 • посада – професор (за сумісництвом)
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Міжнародне гуманітарне право;  Адміністративне право та адміністративне судочинство; Докази та доказування; Трудове право та право соціального забезпечення та ін.
 • контактна інформація – е-mail: tatarenko@snu.edu.ua
     
gricenko.jpg

Гриценко Григорій Миколайович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Адміністративне право та адміністративне судочинство; Адміністративне врегулювання спорів;  застосування практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві.
 • контактна інформація – е-mail: gricenko@snu.edu.ua
     

Загоруй Людмила Миколаївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Цивільне та сімейне право; Спадкове право; Основи юридичної клінічної практики; Адвокатура та нотаріат.
 • контактна інформація – е-mail:  zahorui@snu.edu.ua
     
 Щербина.jpg

 Щербина Віктор           Іванович

 • посада – професор (за сумісництвом)
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук
     
Гніденко Вікторія Ігорівна

 Жолудєва Вікторія

 Ігорівна

 • посада – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Цивільне та сімейне право; Трудове право та право соціального забезпечення; Компаративістика у системі юриспруденції; Application to ECHR; Міжнародне кримінальне право та трибунали.
 • контактна інформація – е-mail: gnidenko@snu.edu.ua
     

Гольдберг Наталія Олександрівна

 • посада – доцент (за сумісництвом)
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • область професійних інтересів – Криміналістична віктімологія; Криміналістика.
 • контактна інформація – е-mail: holdberh@snu.edu.ua