Історія кафедри

 

Загальна історія кафедри економіки і підприємництва починається з травня 1964 року, коли існуюча на той час кафедра "Економіки та організації промислових підприємств" вийшла зі складу кафедри "Технологія машинобудування і організація виробництва". Обов’язки завідуючого кафедрою "Економіки та організації промислових підприємств" з 1964 по 1967 рр. виконував ст. викладач  Козловський Б.В.

Існуюча сьогодні кафедра економіки і підприємництва створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Кафедру економіки і підприємництва створено на базі послідовного злиття: кафедри економіки підприємства СНУ ім. В. Даля, кафедри економіки підприємств СТІ СНУ ім. В. Даля, кафедри економічної теорії та управління трудовими ресурсами СНУ ім. В. Даля, кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля, кафедри управління проектами та прикладної статистики СНУ ім. В. Даля, кафедри економіки і управління ДонГТУ. Навчання на цих кафедрах здійснювалося за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво".

Кафедра економіки підприємства, утворена у 1964 році, існувала під різними назвами існувала, і багато років її викладачі здійснювали економічну підготовку інженерних спеціальностей. Її очільниками були д.е.н. проф. О.А. Бурбело к.е.н. доц. Г.Ф. Долганов, д.е.н. проф. В.В. Максимов, к.е.н. доц. П.В. Кривуля. Підготовка фахівців із напряму економіка підприємства здійснювалася з 1998 року.

Кафедра економіки підприємства СТІ СНУ ім. В. Даля була створена у 1997 р. у складі Рубіжанського філіалу Ворошиловградського машинобудівного інституту. Кафедру очолювали к.т.н., доц. Солдатов О. М., д.е.н. проф. Гончаров В. М., ст. пр. Непочатов С.И., Попов Д.А., к.е.н., доц. Шевцова Г.З., к.х.н. доц. Маслош О.В.

Кафедру управління персоналом та економічної теорії створено на базі раніше існуючої кафедри економічної теорії у 1996 р. Завідувачем кафедри був к.е.н. доц. Сумцов В. Г. З 2014 р. по 2016 р. кафедру очолювала д.е.н. проф. Чернявська Є. І.

Кафедру управління проектами та прикладна статистика було створено у 1996 р., яка спочатку отримала назву кафедри економетрії і соціально-економічної статистики. У 1998 році кафедра першою в Україні отримала ліцензію на право підготовки фахівців за магістерськими програмами з "Якість, стандартизація та сертифікація", "Інтелектуальна власність" та "Управління проектами", і стала називатися  кафедрою проектного менеджменту та економетрії. Всі ці роки кафедру очолював д.т.н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії наук вищої школи України Рач В. А.

Кафедра економічної кібернетики бере початок з 70-тих років минулого сторіччя, яка називалася кафедрою технічної кібернетики та систем управління, а її очільником був М.П. Семесенко. З 1988 р. кафедру очолював д.е.н., д.т.н., проф., академік Міжнародної академії інформатизації, академік Міжнародної академії наук екологічної безпеки, академік Академії економічних наук України, академік Транспортної академії України і член-кореспондент Академії технологічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України С. К. Рамазанов. А в 1998 р. кафедру було перейменовано у кафедру економічної кібернетики.

У 2018 році, внаслідок реорганізації Донбаського державного технічного університету, до кафедри економіки і підприємництва приєдналася кафедра економіки і управління, яка була заснована у 1967 р. Найбільшого розвитку кафедра здобула з 1990 - 2010 рр. під керівництвом д.е.н., професора Акмаєва А.І.

Загальна історія кафедри економіки і підприємництва починається з травня 1964 року, коли існуюча на той час кафедра "Економіки та організації промислових підприємств" вийшла зі складу кафедри "Технологія машинобудування і організація виробництва". Обов’язки завідуючого кафедрою "Економіки та організації промислових підприємств" з 1964 по 1967 рр. виконував ст. викладач  Козловський Б.В.

Існуюча сьогодні кафедра економіки і підприємництва створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Кафедру економіки і підприємництва створено на базі послідовного злиття: кафедри економіки підприємства СНУ ім. В. Даля, кафедри економіки підприємств СТІ СНУ ім. В. Даля, кафедри економічної теорії та управління трудовими ресурсами СНУ ім. В. Даля, кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля, кафедри управління проектами та прикладної статистики СНУ ім. В. Даля, кафедри економіки і управління ДонГТУ. Навчання на цих кафедрах здійснювалося за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво".

Кафедра економіки підприємства, утворена у 1964 році, існувала під різними назвами існувала, і багато років її викладачі здійснювали економічну підготовку інженерних спеціальностей. Її очільниками були д.е.н. проф. О.А. Бурбело к.е.н. доц. Г.Ф. Долганов, д.е.н. проф. В.В. Максимов, к.е.н. доц. П.В. Кривуля. Підготовка фахівців із напряму економіка підприємства здійснювалася з 1998 року.

Кафедра економіки підприємства СТІ СНУ ім. В. Даля була створена у 1997 р. у складі Рубіжанського філіалу Ворошиловградського машинобудівного інституту. Кафедру очолювали к.т.н., доц. Солдатов О. М., д.е.н. проф. Гончаров В. М., ст. пр. Непочатов С.И., Попов Д.А., к.е.н., доц. Шевцова Г.З., к.х.н. доц. Маслош О.В.

Кафедру управління персоналом та економічної теорії створено на базі раніше існуючої кафедри економічної теорії у 1996 р. Завідувачем кафедри був к.е.н. доц. Сумцов В. Г. З 2014 р. по 2016 р. кафедру очолювала д.е.н. проф. Чернявська Є. І.

Кафедру управління проектами та прикладна статистика було створено у 1996 р., яка спочатку отримала назву кафедри економетрії і соціально-економічної статистики. У 1998 році кафедра першою в Україні отримала ліцензію на право підготовки фахівців за магістерськими програмами з "Якість, стандартизація та сертифікація", "Інтелектуальна власність" та "Управління проектами", і стала називатися  кафедрою проектного менеджменту та економетрії. Всі ці роки кафедру очолював д.т.н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії наук вищої школи України Рач В. А.

Кафедра економічної кібернетики бере початок з 70-тих років минулого сторіччя, яка називалася кафедрою технічної кібернетики та систем управління, а її очільником був М.П. Семесенко. З 1988 р. кафедру очолював д.е.н., д.т.н., проф., академік Міжнародної академії інформатизації, академік Міжнародної академії наук екологічної безпеки, академік Академії економічних наук України, академік Транспортної академії України і член-кореспондент Академії технологічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України С. К. Рамазанов. А в 1998 р. кафедру було перейменовано у кафедру економічної кібернетики.

У 2018 році, внаслідок реорганізації Донбаського державного технічного університету, до кафедри економіки і підприємництва приєдналася кафедра економіки і управління, яка була заснована у 1967 р. Найбільшого розвитку кафедра здобула з 1990 - 2010 рр. під керівництвом д.е.н., професора Акмаєва А.І.