Кафедра економіки і підприємництва   EElogo3(2).png

 

Здійснює підготовку за двома спеціальностіми:  

051 ЕКОНОМІКА

Спрямована  на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та підприємств.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

Основним напрямком цієї спеціальності є діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу. Підготовка студентів здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання. Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в аграрних, промислових, комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, або успішно започаткувати власну справу.

Студенту

Інформація стосовно плану навчання, вибору освітніх траекторій, поточних питань в розділі Навчання.

Доступ до освітніх ресурсів системи електронного навчання за посиланням.

Освітні програми

No items available

кнопка пуп1.png