Акредитовані спеціальності та освітні програми кафедри 

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ

051 ЕКОНОМІКА

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ

051 ЕКОНОМІКА

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПОРТФОЛІО

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
 
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

(силабуси та резюме викладачив)

 

Дисциплина

Викладач

Силабус

1

 Економіка і організація торговельної діяльності

к.е.н. доц. Вахлакова Вікторія Володимирівна

plus_PNG102.png

2

Економіка підприємства та мікроекономіка ч.1 Мікроекономіка

 д.е.н., проф., Галгаш Руслан Анатолійович

plus_PNG102.png

3

Економіка підприємства та мікроекономіка ч.2 Економіка підприємства

д.е.н., проф., Галгаш Руслан Анатолійович

plus_PNG102.png

4

Економічна теорія

к.е.н., доц., Овєчкіна Олена Андріївна

plus_PNG102.png

5

Інституційна економіка

к.е.н., доц., Кривуля Павло Вікторович

plus_PNG102.png

6

Макроекономіка

к.е.н., доц., Швець Наталія Вячеславівна

plus_PNG102.png

7

Соціальний капітал

д.н., доц.Ольшанський Олександр Вікторович

plus_PNG102.png

8

Стратегія підприємства

д.н., доц.Ольшанський Олександр Вікторович

plus_PNG102.png

9

ПРРтаЕКБП

к.е.н. доц. Вахлакова Вікторія Володимирівна

plus_PNG102.png

10

Управління проектами

к.е.н., доц., Бірюков Олег Володимирович

plus_PNG102.png

11

Методологія та організація наукових досліджень

к.е.н., доц., Бірюков Олег Володимирович

plus_PNG102.png

12

Економіко-математичне моделювання

к.е.н., доц., Крамчанінова Майя Джемалівна

plus_PNG102.png

13

 

Організаційна поведінка

 

к.е.н., доц., Кривуля Павло Вікторович plus_PNG102.png
 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ
 
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ОПИТУВАННЯ