Кафедра обліку і оподаткування 

Кафедра обліку і оподаткування (зав. кафедри  д.е.н., професор Юлія Клюс) є випусковою з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр»

 

Місія кафедри – підготовка професійно-компететних фахівців, які володіють глибокими знаннями у сфері обліку і оподаткування й здатні відповідати викликам нового часу і реальним потребам глобальної та національної економіки

 

Навчальний процес на кафедрі проводять висококваліфіковані професори та доценти, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, обліковій, аудиторській діяльності та у сфері оподаткування

 

Бухгалтер – це професія, яка потрібна завжди!

Професія бухгалтера цікава, творча, престижна та добре оплачувана. Вона відкриває широкі перспективи кар'єрного росту в будь-якій сфері економіки, це професія – незамінна.

Отримані знання можна застосовувати не тільки у діяльності суб’єктів господарювання та власному бізнесі, а й в особистому житті при підрахунку сімейного бюджету.

Бухгалтерський облік не має національних меж, досвід і знання легко експортуються та імпортуються, що дозволяє знайти роботу в будь-якій країні. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців з 1972 року. Зараз до фахівців з бухгалтерського обліку пред'являються особливі вимоги, цінність яких визначається не стільки точним дотриманням інструкцій і положень, скільки умінням швидко і безпомилково орієнтуватися у змінах зовнішнього та внутрішнього середовища, розуміти ринкову ситуацію і її тенденції, мати активну життєву позицію, своєчасно пропонувати керівництву продумані рекомендації для ухвалення управлінських рішень. Саме такий світогляд і формує кафедра «Облік і оподаткування». Облік – основа економічних знань, мова бізнесу і саме цьому ти зможеш навчитися у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на спеціальності «Облік і оподаткування».

Київ

Твій шлях до успіху починається тут!

No items available