kafedra_grfp.JPG

 

Кафедра германо-романської філології та перекладу

 

Кафедра веде підготовку за ступенем вищої освіти бакалавр за очною та заочною формою навчання

за спеціальністю 035 «Філологія»
за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Кафедра германо-романської філології та перекладу входить до складу навчально-наукового інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та здійснює свою діяльність за третім рівнем акредитації.

Висококваліфіковані викладачі кафедри мають значний досвід підготовки фахівців з перекладу. Науково-педагогічні працівники кафедри досліджують проблеми перекладознавства та іноземної філології, викладають дисципліни, що становлять базу теоретичної підготовки перекладача, ведуть практичні курси основної і другої іноземних мов і перекладу.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка фахівців з перекладу, які мають належну кваліфікацію, для здійснення міжмовної комунікації за сучасних соціально-економічних умов, поширення глобальних  інформаційних мереж.  Підготовка перекладачів у Східноукраїнському національному університеті сприяє інтеграції регіону в загальноєвропейські процеси в економічній, соціальній та культурній сферах.

No items available