Спеціальність

153 – Мікро- та наносистемна техніка

spec_153_1.jpg

     Кафедра електронних апаратів входить до складу факультету інформаційних технологій і електроніки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля та здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка»

     Навчання проводиться за двома рівнями підготовки: бакалавра на базі повної загальної середньої освіти (умови вступу на https://snu.edu.ua/vstup/bakalavr/) та магістра (умови вступу на https://snu.edu.ua/vstup/druga_vishcha/).

     Передбачена денна і заочна форма навчання. Також застосовується дистанційна форма навчання із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

     Підготовка здійснюється як на бюджетній основі, так і за контрактом.

     Кращі студенти кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та отримати науковий ступінь.

     Об’єкти вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки:

     - фізичні процеси і явища, на яких ґрунтується функціонування мікро- та наносистем;

    - властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічні процеси, принцип дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв;

    - матеріали і технології для виготовлення електронних приладів, мікро- та наносистемної техніки різноманітного, у тому числі фізичного, геліоенергетичного та біомедичного призначення;

    - обчислювальна техніка та спеціалізоване програмне забезпечення для розрахунків параметрів, характеристик та моделювання виробів мікро- та наносистемної техніки.

    Кваліфікація:

     Бакалавр з електроніки

     Магістр з електроніки

     Сучасне життя неможливо уявити без електронних пристроїв і систем різного призначення. Вони стали надійними помічниками людині на шляху технічного прогресу. Наноелектроніка є новою областю науки і техніки, що формується на основі останніх досягнень, квантової електроніки, фізичної хімії та технології напівпровідникової електроніки.

spec_153_2.jpg

Підприємства та організації, для яких ведеться підготовка випускників за даною спеціальністю

Кафедра

електронних апаратів гарантує:

 

Будемо раді бачити Вас

студентами нашої кафедри!