Історія кафедри


     Кафедра електронних апаратів заснована у 1984 році як кафедра конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури у зв`язку з організацією Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем Харківського інституту радіоелектроніки (наказ Мінвуза УРСР № 212 від 28.06.84 р.). З 1987 р. кафедра веде підготовку спеціалістів по денній формі навчання.

     З 1994 року кафедра стала структурним підрозділом Сєвєродонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З введенням в дію нових найменувань спеціальностей в 1999 р. даний структурний підрозділ змінив свою назву на «Кафедра електронних апаратів».

     З 1984 р. по 2014 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Хіль Михайло Іванович, з 2014 р. по 2019 р. – доктор технічних наук, професор Смолій Вікторія Миколаївна, з 2019 р. і по теперішній час - кандидат технічних наук, професор Паеранд Юрій Едуардович.

     У 2014 році згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1132 від 06.10.2014 “Про організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля” університет переміщено до міста Сєвєродонецька. З того часу кафедра електронних апаратів є структурним підрозділом Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.