Спеціальність

172  Телекомунікації та радіотехніка

spec_172_1.jpg

     Кафедра електронних апаратів входить до складу факультету інформаційних технологій і електроніки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля та здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка»

     Навчання проводиться за двома рівнями підготовки: бакалавра на базі повної загальної середньої освіти (умови вступу на https://snu.edu.ua/vstup/bakalavr/) або молодшого спеціаліста (умови вступу на https://snu.edu.ua/vstup/specialist/)

     Передбачена денна і заочна форма навчання. Також застосовується дистанційна форма навчання із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

     Підготовка здійснюється як на бюджетній основі, так і за контрактом.

spec_172_2.jpg

     Студенти кафедри отримують відмінну підготовку, про що свідчать їх високі результати на олімпіадах і конкурсах наукових робіт.

     Кращі студенти кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та отримати науковий ступінь.

     Випускники кафедри мають професійними знаннями в різних сферах, основні з яких:

     Кваліфікація - бакалавр з телекомунікації та радіотехніки

     На  сьогодні  рівень  доступності  населенню  ресурсів  мережі  Інтернет  та  її інформаційних  послуг  вважається  найважливішою  характеристикою  економічного розвитку держави. Кінцевою метою еволюції телекомунікаційних та інформаційних мереж є створення Глобальної інформаційної інфраструктури.

     Тому випускники кафедри затребувані як на вітчизняних підприємствах і компаніях, та й за кордоном.

 

Підприємства та організації, для яких ведеться підготовка випускників

за даною спеціальністю

 

 

Кафедра

електронних апаратів гарантує:

 

Будемо раді бачити Вас

студентами нашої кафедри!