kafedra_ea.jpg

 

Вступне слово про кафедру

 


Кафедра веде підготовку за очною та заочною формою навчання за рівнями вищої освіти бакалавр за спеціальностями 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації  та радіотехніка», 153 «Мікро-та наносистемна техніка», а також за рівнями вищої освіти магістр за спеціальностями 171 «Електроніка», 153 «Мікро-та наносистемна техніка».


 

Спеціальність 171 «Електроніка» направлена на підготовку фахівців для роботи як дослідницького, так і прикладного характеру практично в усіх областях електроніки від розробки інтегральних схем та створення системи автоматизованого проектування електронних пристроїв до розробки електронних систем різного призначення.

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спрямована на підготовку фахівців здатних розробляти, експлуатувати і обслуговувати сучасне радіотехнічне та телекомунікаційне обладнання як цивільного, так і військового призначення.

Спеціальність 153 «Мікро-та наносистемна техніка» спрямована на підготовку фахівців, які отримають знання технологій отримання і методів дослідження наноструктур і наноструктурованих матеріалів, основ і принципів функціонування приладів твердотільної мікроелектроніки і наноелектроніки та шляхів їх подальшого розвитку та мініатюризації а також основ і принципів функціонування мікроелектромеханічних систем.

 

Загальна інформація про кафедру


     Виникнення кафедри електронних апаратів обумовлене гострою потребою підприємствами та виробництвами регіону і країни відповідних фахівців з питань проектування, розробки і обслуговування електронних приладів та систем. 

      Фахівці, які підготовлені викладачами кафедри, завжди затребувані сучасним ринком праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників як на вітчизняних, так і закордонних підприємствах та організаціях різних форм власності. При навчанні реалізується практико орієнтований підхід в навчанні, робиться акцент на формування у студентів професійних практичних навичок і компетенцій.

      На кафедрі працюють викладачі, які мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання та використання майбутніми фахівцями знань та вмінь при проектуванні, керуванні, дослідженні технологічних процесів у галузі електроніки, мікро-та наносистемної техніки, радіотехніки та телекомунікацій.

      Протягом багатьох років кафедра успішно співпрацює з Сєвєродонецьким НВО «Імпульс», НВО «Мікротерм», інформаційно-обчислювальним центром Сєверодонецького об'єднання «Азот» та іншими підприємствами та організаціями регіону та України.

     Обширний лабораторний фонд кафедри, дозволяє, використовуючи численне лабораторне обладнання і комп'ютерні класи, проводити навчання студентів на високому практичному рівні.

     Завдяки тому, що наша кафедра тісно співпрацює з Сєвєродонецьким НВО «Імпульс», у студентів з'явилася можливість безпосереднього доступу на підприємство вже з третього курсу. Всі види практики студенти кафедри проходять як правило в НВО «Імпульс». Провідні співробітники НВО «Імпульс» працювали на кафедрі в якості викладачів - сумісників, передаючи свій досвід і знання студентам університету.

     В процесі навчання студенти на кафедрі під керівництвом професорів і доцентів активно займаються науково-дослідною роботою. Студенти вчаться не тільки розробляти, але і своїми руками збирати різні пристрої і лабораторні установки для вивчення основ електроніки, радіотехніки і радіозв'язку.

      Характер працевлаштування випускників на конкурентному ринку праці - один з показників престижності нашого університету, відповідності його навчальних програм сьогоднішнім вимогам роботодавців. Наші випускники затребувані не тільки в Луганській області, але і в багатьох регіонах нашої країни та за її межами. Вони працюють на відповідальних постах підприємств і організацій Луганської області в галузі електроніки та інформатики.