Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 

Інформатика


Фізичні основи електроніки


Матеріали електронної техніки


Теорія електричних кіл


Твердотільна електроніка


Пристрої аналогової електроніки


Пристрої цифрової електроніки


Основи мікроелектроніки


Енергетична електроніка


Моделювання в електроніці


Мікропроцесорна техніка


Методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем


Основи конструювання та надійність електронних пристроїв


Пристрої живлення електронних систем


Мікропроцесорні електронні системи


Проектування електронних систем


Моделювання електронних пристроїв та систем


Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем


Прилади на нанорозмірних і квантових ефектах


Кристалофізика та структурний аналіз


Наноматеріали та нанотехнології


Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів, приладів та інтегральних мікросхем


Фізичні та технологічні основи спінтроніки


Одноелектронні прилади


Магнітоелектроніка