КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за двома спеціальностями:

121 "Інженерія програмного забезпечення" і 126 "Інформаційні системи та технології"

та магістрів за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології".


 

121 Інженерія програмного забезпечення спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у майбутньому буде тільки зростати!


 

126 Інформаційні системи та технології. Основним напрямком цієї спеціальності є розробка та практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of Things, Cloud сервісах, Big Data (сховищ). Повсемісне використання інформаційних систем різноманітного призначення вимагає підготовки кваліфікованих спеціалістів в області інформаційних систем і технологій, які здатні створювати ефективни засоби переробки великих масивів інформації, орагнізовувати взіємодію різних суб'єктів і об'єктів інформаційних процесів.


 

Вступнику

 

Інформація стосовно правил та умов прийому, переліку документів знаходиться в розділі Вступнику.

Докладно озайомитися з освітніми програмами, змістом та стратегією навчання можна за посиланнями:

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалаврський ступень вищої освіти)
126 Інформаційні системи та технології (бакалаврський ступень вищої освіти)
126 Інформаційні системи та технології (магістерський ступень вищої освіти)


 

Студенту

 

Інформація стосовно плану навчання, вибору освітніх траекторій, поточних питань в розділі Навчання.

Доступ до ресурсів Електронного університету СНУ ім. В. Даля за посиланням.


 

Останні новини