Посилення програмного забезпечення для підготовки екологів

Січ. 20, 2021

Олександр Вікторович Суворін

Університетом придбано програмне забезпечення для моделювання розвовсюдження хімічних речовин від стаціонарних джерел у призменому та верхніх шарах атмосфери ЕОЛ-2000[h] (версія 4.0, модифікація 2020 р.), яке рекомендоване для застосування Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Ця прикладна програма надасть можливість здобувачам вищої освіти проводити складні розрахунки розсіювання полютантів під час дипломування та у наукових дослідженнях. 

           ДОГОВIР 5_СТР1.jpeg