Акредитовані спеціальності та освітні програми кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

І (бакалаврський) рівень

073 "Менеджмент" - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

075 "Маркетинг" - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

ІІ (магістерський) рівень

073 "Менеджмент" - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

                                      ОП "Управління фінансово-економічною безпекою"

                                      ОП "Бізнес-адміністрування"

                                      ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

075 "Маркетинг" - термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

ОП "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" -  

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньої програми

Сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньої програми (термін дії до 01.07.2026 р.)

 

ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ":

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (силабуси та резюме викладачів)
 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕТАПІВ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ
 
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ОПИТУВАННЯ