ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля здобувачам вищої освіти надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного здобувача, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Застосування вільного вибору дає змогу кожному здобувачу вищої освіти вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування.

Організація вибору навчальних дисциплін унормована відповідним Положенням, вибір здійснюється засобами eCampus. 


Загальний каталог вибіркових освітніх компонент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Запис на вивчення вибіркових освітніх компонент (Денна форма) 


Запис на вивчення вибіркових освітніх компонент (Заочна форма)


ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЗАГАЛЬНОГО КАТАЛОГУ 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

 
 І (бакалаврський) рівень
 
 ІІ (магістерський) рівень