Історія кафедри

До складу сучасної кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу увійшли декілька кафедр, що мають багаторічну історію. Це кафедра менеджменту і адміністрування, кафедра маркетингу та відокремлений підрозділ "Магістратура державного управління". Кафедру менеджменту і адміністрування створено у 1973 році шляхом розділення створеної у 1968 році у Ворошиловградському машинобудівному інституті кафедри економіки та організації виробництва на кафедру економіки промисловості та кафедру організації та планування виробництва. Свій перший набір студентів кафедра здійснила у 1968 році. Саме ці кафедри, поряд з двома іншими кафедрами економічного профілю – економіки і планування матеріально-технічного постачання (створеної у 1972 р.) та бухгалтерського обліку, аналізу та статистики, склали основу економічного факультету, прийом на спеціальності якого розпочався у далекому 1972 році. Кафедра маркетингу створена у 1993 році шляхом реорганізації кафедри економіки і планування матеріально-технічного постачання.

Кафедри очолювали декілька завідувачів, кожний з яких є яскравою особистістю, вмілим організатором, кожен з них вніс свій внесок у розвиток кафедр та формування їхнього колективу, зокрема це Гончаров В.М., Козаченко Г.В., Максимова Т.С., Решетнікова І.Л., Воронкова А.Є.

Велика роль у становленні кафедр належить викладачам, які заклали фундамент кафедр, сформували їхні традиції та цінності. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитета кафедр, їхнього наукового потенціалу, накопиченню досвіду викладання та дозволили зберегти багаторічний потенціал кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу в сучасних умовах діяльності університету.