Викладацький склад кафедри публічного управління, менеджменту т а маркетингу

 

Хандій Олена Олексіївна

Завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 21 рік

Напрями наукових досліджень – управління персоналом, соціальний капітал, трудовий потенціал, соціальний потенціал, соціальні ресурси, сталий розвиток, соціально-трудові відносини

                   


 

Овчаренко Євген Іванович

Овчаренко Євген Іванович

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 18 років

Напрями наукових досліджень – методологія наукових досліджень, регіоналістика, публічна політика загальнодержавного та регіонального рівнів, економічна безпека

                   


Фото_Галгаш.jpg

Галгаш Руслан Анатолійович

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку 

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 20 років

Напрями наукових досліджень – соціальна та економічна регіональна політика, стратегічна координація, системи управління органів місцевого самоврядування, розвиток об’єднаних територіальних громад, регіональний розвиток, функціональний аналіз, регіональні кластери, поведінкова економіка, економічна діагностика

                   


Заблодська Інна Володимирівна

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 31 рік

Напрями наукових досліджень – стратегічне планування розвитку територій, регіональний маркетинг, міжрегіональне співробітництво

                   


Івченко Євген Анатолійович

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

В.о. декана факультету економіки і управління

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 12 років

Напрями наукових досліджень – трансформації соціально-економічних систем, євроінтеграція та міжнародна публічна безпека, теорія та практика публічного управління, економічна безпека

             


Христенко Лариса Миколаївна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 21 рік

Напрями наукових досліджень – фінансовий та інвестиційний менеджмент; економіка та врядування; публічна служба; управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства; управління ресурсами та витратами

             


 

Сердюкова Олена Євгенівна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат наук з державного управління

Стаж викладацької діяльності – 9 років

Стаж державної служби - більше 14 років

Напрями наукових досліджень – інноваційний розвиток територій, регіональне управління, ресурсне забезпечення територіального розвитку, державно-приватне партнерство, публічна служба

             


Бучнєв Максим Михайлович

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 14 років

Напрями наукових досліджень – стратегічне управління, енергоменеджмент, євроінтеграційні процеси, міжнародний менеджмент, регіональний менеджмент

             


Білоус Яна Юріївна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор філософії за спеціальністю 051 "Економіка", доцент

Стаж викладацької діяльності – 6 років

Напрями наукових досліджень – забезпечення сталого розвитку бізнесу, гармонізація управлінської діяльності, виробничий потенціал, розвиток об’єднаних територіальних громад, регіональна економіка, економічна безпека

         


Ткаченко Наталія Ернстівна 

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 15 років

Напрями наукових досліджень – прикладні аспекти мотивації персоналу; соціальна відповідальність; компетенції персоналу, управління персоналом та процеси руху персоналу в публічній сфері

             


Чорна Ольга Юріївна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 18 років

Напрями наукових досліджень – менеджмент економічної безпеки, планування (галузеве), антикризове управління, управління якістю, планування комерційної діяльності

             


Івченко Юлія Анатоліївна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор філософії за спеціальністю 051 "Економіка"

Стаж викладацької діяльності – 7 років

Напрями наукових досліджень – економічна безпека, інноваційний розвиток, інноваційно-інвестиційний потенціал, потенціал економічної безпеки, постконфліктна трансформація

             


 

 
 
 
 

 

Сафронська Ірина Михайлівна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності –  23 роки

Напрями наукових досліджень – маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, маркетинг відносин, корпоративне управління, бренд-менеджмент

         


Погорелова Катерина Андріївна

Старший викладач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук

Стаж викладацької діяльності – 2 роки

Напрями наукових досліджень – розвиток підприємства, нейромережі

             

 

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Рибак Наталія Валентинівна

Провідний інженер кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу