Наукове співробітництво кафедри з підприємствами, організаціями та установами регіону

 

На кафедрі публічного управління, менеджменту та маркетингу присутній широкий спектр форм організації науково-дослідної роботи:

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести: управління великим підприємством, регіональне публічне управління та управління у органах місцевого самоврядування, управління для забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні, управління витратами, система економічної безпеки підприємства, маркетингові технології інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності, маркетинговий інструментарій збалансованого розвитку регіону тощо. Окремим вектором розвитку науково-дослідної роботи кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу є бізнес-освіта.

Студентська наука виступає одним з найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів кафедри. Залучення студентів до науково-дослідницької роботи це пріоритетний напрям розвитку кафедри. Основними формами такої роботи є підготовка випускних робіт з актуальних проблем суспільного життя; виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, зборах; виконання НДР з проблематики кафедри. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.

 

ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ ТЕМ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ КАФЕДРОЮ ОСТАННІМИ РОКАМИ:

1. ДН-33-06 "Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб’єктів господарської діяльності в епоху економіки знань" (номер державної реєстрації 0106U000293, 2006-2008 рр.)

2. ДН-7-09 "Методичні основи управління функціонуванням та розвитком суб'єктів господарської діяльності в умовах інноваційного розвитку економіки та економіки знань" (номер державної реєстрації 0109U000083, 2009-2011 рр.)

3. ДН-53-12 "Розробка теоретико-методологічних основ проектно-орієнтованого управління стійким і безпечним розвитком регіону в епоху економіки знань" (номер державної реєстрації 0112U000233, 2012-2014 рр.)

4ДН-02-15 "Теоретико-методологічні основи проектно-і процесноорієнтованого управління на регіональному рівні безпечним функціонуванням і розвитком суб’єктів і об’єктів діяльності в умовах економіки знань, системних криз та гібридних загроз" (номер державної реєстрації № 0115U000647, 2015-2017 рр.)

5. ДН-03-19 "Теоретико-методологічні основи управління для забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні в умовах гібридних загроз та постконфліктної трансформації" (номер державної реєстрації 0119U100436, 2019 р.)

 

У межах плідної багаторічної співпраціі з ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" на кафедрі виконані госпрозрахункові теми:

1. У-07-06 "Розробка пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0206U000250, 2006-2007 рр.)

2. У-09-08 "Методологічні засади та інтегрована оцінка впливу функції безпеки на результати операційної діяльності та розвиток ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0108U002050, 2008 р.)

3. У-2-09 "Розробка технологій управління персоналом для забезпечення розвитку та економічної безпеки підприємства" (номер державної реєстрації 0109U003706, 2009 р.)

4. У-8-11 "Парадигма оцінювання ефективності реалізації функцій забезпечення економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0111U003890, 2011 р.)