Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу

 

УМОВИ ВСТУПУ У 2022 РОЦІ!

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу одна з найстаріших економічних кафедр університету, її створено на початку 70-х років минулого століття. Кафедра пройшла тривалий шлях свого становлення, динамічно розвивалася всі роки свого існування і активно працює сьогодні.

 

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу

здійснює підготовку за спеціальностями:

за першим освітньо-професійним рівнем – бакалавр: 

073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг".

за другим освітньо-професійним рівнем – магістр:

073 "Менеджмент" – за освітніми програмами:

"Менеджмент";

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності";

"Бізнес-адміністрування";

"Управління фінансово-економічною безпекою".

281 "Публічне управління та адміністрування" – за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування", у тому числі за замовленням Національного агентства з питань державної служби України;

075 "Маркетинг"– за освітньою програмою "Маркетинг".

за третім освітньо-науковим рівнем – доктор філософії: 

073 "Менеджмент".

 

 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

І (бакалаврський) рівень

073 "Менеджмент"

075 "Маркетинг"

ІІ (магістерський) рівень

073 "Менеджмент"

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

менеджмент, маркетинг, логістика, інформаційні системи і технології в менеджменті, теорія організації, операційний менеджмент, управління персоналом, стратегічне управління, адміністративний менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, прогнозування, планування (галузеве), управлінські рішення та ризик в менеджменті, менеджмент підприємства та організація підприємницької діяльності, управління якістю, рекламний менеджмент, бренд-менеджмент, управління ресурсами і витратами, корпоративне управління, організаційна поведінка, інвестиційний менеджмент, ситуаційний менеджмент, корпоративна соціальна відповідальність, менеджмент організацій, товарна політика, публічне адміністрування, система адміністрування на підприємстві, інфраструктура товарного ринку, публічна політика, економіка та врядування, публічна служба тощо.

 

073 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

073 "Бізнес-адміністрування"

073 "Управління фінансово-економічною безпекою"

075 "Маркетинг"

281 "Публічне управління та адміністрування"

ІІІ (освітньо-науковий) рівень

073 "Менеджмент"